Erstatning av materiale som ikke leveres tilbake

Vi innfører nye rutiner ved erstatning av materiale fra 15. mars 2013.

For lånt materiale som ikke blir tilbakelevert etter 2 purringer fra biblioteket, blir det fra ca 15.mars 2013 sendt faktura fra Bergen kommunes regnskapssystem. 

Leveres materialet før betalingsfristen går ut, sendes en kreditnota fra kommunens regnskapssystem.

Det vil ikke lenger være mulig å betale erstatningskravet på biblioteket.

Dersom materialet ikke blir levert eller faktura ikke blir betalt innen fristen, går kravet til Kemneren i Bergen for innkreving.

Ordningen vil gjelde for alle bibliotekets brukere som er over 18 år.

I forbindelse med omlegging av erstatningsrutiner blir det innført nye satser for erstatning av bøker og annet materiale.

Se regler for lån og satser

Biblioteksjefen
Publisert 02.03.2013, sist endret 08.03.2013 - 09:18
Side-alternativer