Nye fagbøker februar 2013

Historisk fra Midtøsten, formødrenes stemmer i Norge, og hverdagen med kronisk sykdom.

Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten/Hilde Henriksen Waage

MidtøstenEtter første verdenskrig delte Storbritannia og Frankrike Midtøsten mellom seg, uten å ta hensyn til etnisitet, religion eller tidligere grenser i området. Waage legger stor vekt på stormaktenes rolle, først som kolonimakter, siden som handelspartnere med sterke økonomiske og dermed også politiske interesser. Den vestlige verden er helt avhengig av oljen fra Midtøsten og vil gå langt i å sikre sine forsyninger. Boken er et oversiktlig verk om Midtøsten basert på hittil lite brukt arkivmateriale og mange års forskning.

Hilde Henriksen Waage er professor ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

 

Al-Muqaddimah/Ibn Khaldun


Al-MuqaddimahIbn Khaldun var en av sin tids aller mest lærde og kunnskapsrike menn, han kom fra en andalusisk overklassefamilie og var hele sitt liv knyttet til regjeringene i Nord-Afrika og Andalusia. Han regnes av mange som den første faghistoriker, den første som brukte sosiologiske og økonomiske teorier i skrifter om hvordan verden og historien skal fortelles og fortolkes. Verket er første del av fem, og skulle dekke hele det vitenskapelige feltet på denne tiden. Khaldun så med skepsis på samfunnsutviklingen og skrev ned sine teorier om hva som skaper robuste samfunn, og hva som ødelegger dem. Hans åpne kritikk av den korrupsjon og inkompetanse han så rundt seg ga ham mange fiender, og han fikk sin rikelige del av motstand og konflikt. Han ble født i Tunis i 1332 og døde i Kairo i 1406.

Du ser jo så godt ut/Kari Frank, Kjersti Træland Hanssen m.fl.

Kronisk sykdom synes ikke alltid utenpå. Boken presenterer flere fiktive personer med multippel sklerose i ulike stadier og typer, brukt for å Du ser jo så godt utanskueliggjøre hvilke vanskeligheter den syke og de pårørende møter i hverdagen. Mange reaksjoner er like fra person til person, men evnen til å se lyst på livet er ikke utdelt i like store porsjoner til alle. Noen ser ut til å ha lett for å bli værende i negative tankebaner, mens andre klarer å feste seg ved det som tross alt er bra og som gir livet mening. Forfatterne legger vekt på at det ikke er snakk om å ta seg sammen, hver pasient opplever sin sykdom på sin egen måte, og vilkårene og mestringsnivå vil variere. Men det er forfatternes erfaring at alle kan få det bedre med det de kaller klinisk helsepsykologi, som bygger på kognitive terapimetoder.


Formødrenes stemmer
/Audgunn Oltedal og Arnhild Skre (Red)

Formødrenes stemmer

I 2013 er det hundre år siden det ble innført alminnelig stemmerett for kvinner i Norge. I 1901 hadde de fått begrenset stemmerett ved kommunevalg, i 1907 begrenset stemmerett ved Stortingsvalg, i 1910 alminnelig stemmerett ved kommunevalg, og endelig i 1913 alminnelig stemmerett ved alle valg. De 12 forfatterne av denne boken har gått inn i historien til hver sin bestemor eller oldemor, men de dekker et mye bredere perspektiv enn den enkelte kvinnes skjebne. De levde alle gjennom urolige tider og så omveltningene på nært hold. Forfatterne bruker en skjønnlitterær form som gjør artiklene/biografiene lette å lese, og ved å beskrive enkeltskjebner får vi et bilde av tiden de forskjellige kvinnene levde i. Avslutningskapittelet gir en faglig bakgrunn for portrettene, ved statistikk og historiske fakta.

 

Spillet om Gaza/Åshild Eidem

Spillet om Gaza

Åshild Eidem er journalist, og hun har bodd i Israel i mange år, både blant palestinere i Gaza og blant jøder. Hun presenterer begge sider åpent, og uten å ta stilling i en konflikt som ikke virker mindre håpløs av det hun opplever. Hatet overføres fra generasjon til generasjon og volden gjøres til religiøse handlinger. Mens boken til Hilde Henriksen Waage gir de store historiske linjene i Midtøsten, dokumenterer Eidem det daglige livet på begge sider, sett gjennom øynene til de som er midt oppe i det, hele tiden.

 

Publisert 25.02.2013, sist endret 22.02.2013 - 13:02
Side-alternativer