Lesetips og nye bøker

På denne siden anbefaler vi både nye og gamle bøker som vi mener fortjener den ekstra lille oppmerksomheten.

Språk og oppmerksomhet

Toril Moi er første kvinne ut i Aschehoug Stemmer serien som er utkommet med 12 tekster. Serien markerer 100-års jubileet for kvinners stemmerett i Norge. Men fokuset i denne serien er rettet mot aktuelle samfunnsspørsmål. Hva har kvinner på hjertet i dag?

Språk og virkelighet
Litteraturviteren Toril Moi, som har skrevet bøker om feministisk teori, filosofen Simone de Beauvoir og Ibsens modernisme, inviterer i dette essayet til en diskusjon om språk og oppmerksomhet. I en stadig mer kompleks virkelighet, er det viktig å kunne stole på språkets evne til å uttrykke våre inntrykk og erfaringer. Moi siterer fra forfattere som Virginia Woolf, Henrik Ibsen, Rainer Maria Rilke, Anders Johansen og Vigdis Hjorth for å vise dette. Toril Moi uttrykker spesielt begeistring for «Leve posthornet» av Vigdis Hjorth. Denne romanen tar språket på alvor og prøver å bryte ned glassveggen mellom språket og virkeligheten. Den kan leses som en allegori over vårt fremmedgjorte forhold til språket.

Et «rettferdig og kjærlig» blikk
Toril Moi setter likhetstegn mellom et «oppmerksomt» og et «rettferdig og kjærlig» blikk. Formuleringen har hun funnet hos filosofen og forfatteren Iris Murdoch. Hun understreker at uttrykket ikke innebærer noe sentimentalt og moraliserende. Men et «oppmerksomt» blikk er en stor utfordring for oss som lever i multitaskingens tid og trekkes i alle elektroniske retninger.

Dagligspråkfilosofien
Det er dagligspråkfilosofien i tradisjonen fra Wittgenstein Moi bygger på i sitt språksyn. Hun forklarer den slik: «Dagligspråkfilosofien oppfatter språk som utsagn, det vil si som handling, inngripen i verden. Å tale er å handle. Den som taler er alltid ansvarlig for det han eller hun sier.» Språket avslører oss, det sier både noe om oss og den verden vi lever i.

Den vanskelige virkeligheten Siste kapittel i dette essayet er viet rettssaken etter 22. juli. Toril Moi var selv tilstede i retten og hennes dype refleksjoner over språkets betydning i en presset situasjon, er lærerik lesning. Når virkeligheten blir så vanskelig at mange ikke finner ord de kan stole på, er det ikke språket som ikke strekker til men det er vi. Språk og oppmeksomhet er innfiltret i hverandre. Det oppmerksomme blikket blir derfor et viktig redskap for å utvikle det språket vi alle er avhengig av.

Publisert 22.09.2014 av Vibecke Svendsen
Taler som forandret verden: øyeblikk som dannet historie
Tips og nytt

Taler som forandret verden: øyeblikk som dannet historie

Store øyeblikk av oppriktig glød, idealisme og vilje til å gjøre det gode, så vel som utslag av manipulasjon og forvrengning av sannheten. Noen ganger sågar ond vilje.

Publisert 09.09.2014 av Ragnhild Sæther
The Meaning of Everything
Tips og nytt

The Meaning of Everything

Beretningen om Oxford English Dictionary er historie fra virkeligheten - en virkelighet som overgår oppdiktede fortellinger. Når en så rutinert og dyktig forfatter som Simon Winchester setter i gang, er det bare å la seg rive med.

Publisert 17.09.2014 av Elin Huseby
Stol på meg, denne boken må du lese!
Tips og nytt

Stol på meg, denne boken må du lese!

Er det lurt å tro på noen som sier han er til å stole på? Det er et av spørsmålene en får svar på ved å lese boken "Hva er tillit" av Harald Grimen.

Publisert 01.04.2014 av Ørjan Persen
Den elskendes språk
Tips og nytt

Den elskendes språk

Hva sier vi når vår kjære ikke ringer? Hvordan formulerer vi oss når vi savner noen? Hva legger vi i ordene jeg-elsker-deg?

Publisert 13.08.2014 av Mari Stokke-Bakken
Havet i enden av veien
Tips og nytt

Havet i enden av veien

Neil Gaimans mystiske og spennende fortelling om en ung gutts barndomsverden.

Publisert 07.05.2014 av Nina Singdahlsen
Jeg la heldigvis merke til denne boken
Tips og nytt

Jeg la heldigvis merke til denne boken

Hovedpersonen i "Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til" vet ikke helt hvordan hun skal takle voksenlivet. Det blir det bra humor av.

Publisert 09.07.2014 av Karen Vikingstad
En Plume til besvær
Tips og nytt

En Plume til besvær

Vi er alle klovner for hverandre. De som ikke tåler en slik innsikt, må ikke lese denne boken.

Publisert 06.06.2014 av Mari Stokke-Bakken
Et hjertes beliggenhet
Tips og nytt

Et hjertes beliggenhet

Kan nyheter om Vietnamkrigen konkurrere mot anmeldelser av Stiklestadspelet eller nytt fra jordbærhøsten i en lokalavis på 60-tallet? Drakampen om mediebildet i en lokalavis viser motsetningen mellom det lokale og globale på en morsom og treffende måte.

Publisert 18.06.2014 av Vibecke Svendsen
Familien Tót
Tips og nytt

Familien Tót

Burlesk historie om verdighet, fornedrelser og endeløs papirbretting.

Publisert 28.05.2014 av Mari Stokke-Bakken
Publisert 06.01.2012, sist endret 21.02.2013 - 14:53
Kategorier: