Lesetips og nye bøker

På denne siden anbefaler vi både nye og gamle bøker som vi mener fortjener den ekstra lille oppmerksomheten.

Dag Undlien: Din unike arv

Hvor går grensen for det etisk forsvarlige når det gjelder forskning på fostre? Og hvis jeg som samfunnsborger bidrar til streng eller liberal praksis, vil jeg mene det samme dersom det går ut over eller hjelper en av mine nærmeste?

Avisene slår stadig opp saker som har med genetikk å gjøre. De senere års forskning på det menneskelige genmateriale har gjort enorme fremskritt og mulighetene kan for en uinnvidd synes ubegrensede. Men forskningen reiser også noen etiske dilemmaer som ikke bare er medisinernes domene, grenser må trekkes gjennom lovverket og blir dermed politiske spørsmål som vi alle gjennom demokratiske prosesser er delaktige i. Hvor går grensen for det etisk forsvarlige når det gjelder forskning på fostre? Og hvis jeg som samfunnsborger bidrar til streng eller liberal praksis, vil jeg mene det samme dersom det går ut over eller hjelper en av mine nærmeste?

Gjennom media presenteres vi for oppslag som ofte ser ut til å være fremstilt mer med tanke på opplagstall enn formidling av kunnskap om et komplisert tema, og selv om det er skrevet en mengde bøker og artikler er mye av litteraturen vanskelig tilgjengelig for almenheten. Dag Undliens bok er lettlest og engasjerende skrevet, og den kan leses uten noen kunnskaper om medisin eller biokjemi. Den belyser temaene på en oversiktlig og anskuelig måte samtidig som forfatteren klarer å gjøre det spennende. Genetisk medisin er fascinerende og åpner fantastiske muligheter - men uten bredere forståelse for feltet enn den en får gjennom avisoppslag er det vanskelig å ta stilling til de etiske spørsmålene dette reiser.

Først publisert: 11.01.07

Publisert 08.01.2010 av Elin Huseby
Peter Thielst: Historien om Søren Kierkegaard
Tips og nytt

Peter Thielst: Historien om Søren Kierkegaard

Peter Thielst, har skrevet en lettfattelig og underholdende, men grundig bok om Søren Kierkegaard - filosofen og dikteren som fikk et kort og ytre sett handlingsfattig liv, men som gjennom sitt forfatterskap satte varige spor etter seg.

Publisert 08.01.2010 av Elin Huseby
Taler som forandret verden : øyeblikk som dannet historie
Tips og nytt

Taler som forandret verden : øyeblikk som dannet historie

Denne boken består av til sammen 55 taler av 48 menn og kvinner. Disse er i kronologisk rekkefølge fra Moseloven (De ti bud) og til George W. Bush’ tale til nasjonen 11.september 2001.

Publisert 08.01.2010 av Ragnhild Sæther
Patrick Süskind: Historien om herr Sommer
Tips og nytt

Patrick Süskind: Historien om herr Sommer

Fortellingen er holdt i jeg-form, fortalt av en gutt fra han var 7-16 år, som senere ser tilbake på sin barndom

Publisert 08.01.2010 av Janne Strand
Meera Syal: Livet er ikke bare ha ha , hi hi
Tips og nytt

Meera Syal: Livet er ikke bare ha ha , hi hi

Boken gir oss et innblikk i innvandrermiljøet i London og hvordan man klarer seg i tilværelsen når man skal veksle mellom indisk fellesskap og engelsk sivilisasjon. Den er underholdende og spennende.

Publisert 08.01.2010 av Janne Strand
Bjørn Beining: Sommerblomster
Tips og nytt

Bjørn Beining: Sommerblomster

Været kan vi ikke gjøre noe med, men med kunnskap om hver enkelt sorts behov kan vi plassere dem og behandle dem best mulig - og få mest mulig igjen for strevet. Ikke er en nødt til å ha hage for å få blomstring i sine nærmeste omgivelser heller - det holder lenge med potter på verandaen.

Publisert 08.01.2010 av Elin Huseby
Luis Sepúlveda: Den gamle mannen som leste kjærlighetsromaner
Tips og nytt

Luis Sepúlveda: Den gamle mannen som leste kjærlighetsromaner

Dette er et eventyr av en bok fra Ekvadors jungel.

Publisert 08.01.2010 av Anna Margreta Lunde
Françoise Sagan: En forbigående sorg
Tips og nytt

Françoise Sagan: En forbigående sorg

Matthieu, en vellykket arkitekt på rundt 40, lever et godt liv i Paris hvor han deler sin tid mellom sine kvinner, sine venner og jobben. Meldingen om at han har kreft og seks måneder igjen å leve tvinger ham så plutselig til å tenke over livet sitt på en ny måte.

Publisert 08.01.2010 av Ragnhild Sæther
Leif Ryvarden: Er det liv, er det sopp!
Tips og nytt

Leif Ryvarden: Er det liv, er det sopp!

Her får vi virkelig et innblikk i hvordan soppen griper inn i naturens samspill, og ikke minst i vårt daglige liv; bare tenk på penicillinet. Penicillinet er vel sopprikets største gave til menneskene.

Publisert 08.01.2010 av Anna Margreta Lunde
J. J. Pindborg og L. Marvitz: Tandlægen i kunsten : en ikonografi
Tips og nytt

J. J. Pindborg og L. Marvitz: Tandlægen i kunsten : en ikonografi

Dette er et lesetips for dem som allerede har fått ros fra tannlegen sin for god tannpuss. Det er ikke for stakkarer som vil ynke seg i medlidenhet/selvmedlidenhet når de leser i denne kunstboka om tannleger og tannpine opp gjennom historien.

Publisert 08.01.2010 av Ragnhild Sæther
Publisert 06.01.2012, sist endret 28.07.2016 - 12:23