Utskrift, kopi, skann og faks.

På biblioteket kan du skrive ut og kopiere dokumenter, låne skanner eller fakse.

Utskrift

Pris pr ark.

  • Svart/hvit kr. 2,-
  • Farge kr. 2,-

Kopi

  • Kopi kr. 2, - pr. ark.

Biblioteket attesterer ikke kopier.

Skanning

Det koster ingenting å skanne dokumenter, pris for utskrift:

  • Svart/hvit kr. 2.-,
  • Farge kr. 2.-

Faks

Det koster kr. 5,- å fakse (uavhengig av antall ark), enten det er til Norge eller utlandet.

Utskrift fra egne PC'er eller mobile enheter

Her kan du lese om hvordan du kan skrive ut fra din PC eller mobile enhet

Hvor kan du bruke tjenestene

Avdeling Utskrift
Kopi Skanner Faks
Hovedutlånet, 1. etasje
Hovedbiblioteket, Musikkavdeling x

x
Hovedbiblioteket, Lokalhistorisk avdeling
Hovedbiblioteket, aviskjeller
 x  x  x  
Åsane filial
x x   x
Landås fililal
x x
x
Fana filial
x x
x
Oasen filial
x x x
Loddefjord filial
x x x
Ytre Arna
x x
x

 

Publisert 07.07.2010, sist endret 22.03.2014 - 11:39
Side-alternativer
Kategorier: