av elin — sist endret 2016-09-29T12:55:09+01:00
Antroposofi - en åndsretning grunnlagt av den tyske filosof og Goethe-forsker Rudolf Steiner.

Gresk: Anthropos, menneske, sofia, visdom.

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner ble født i 1861 i Kraljevic, i det daværende Østerrike-Ungarn. Som barn opplevde han klart to helt atskilte verdener. En indre lysverden og en sanselig, fysisk verden. Han møtte liten forståelse hos omgivelsene når han fortalte om synene sine, og holdt dem etter hvert for seg selv. Som student fant han inspirasjon spesielt hos Kant (som han var uenig med på flere områder), Goethe og Schiller. Steiners prosjekt var å utvikle en metode som kunne hjelpe mennesket til å sprenge grensen for den fysiske verden og med egeninnsats nå fram til innsikt om "de høyere, åndelige verdener". For ham var den åndelige verden like virkelig som den fysiske, men han arbeidet lenge for å bygge bro fra den fysiske til den åndelige verden. Begge verdener sto for ham som ulike sider av virkeligheten, to sider som må forenes for at mennesket skal komme videre i sin åndelige utvikling.

Steiner ville rendyrke tanken, frigjøre den fra sanseinntrykkene som låser mennesket til den fysiske verden. Okkultismen som Blavatsky og senere Annie Besant sto for, var for preget av følelser og ville derfor ikke gi annet et sporadisk og overflatisk kjennskap til de høyere verdener. Han avviste ikke det arbeidet de hadde nedlagt, men mente det var utilstrekkelig og ga spillerom for manipulasjon fra uheldige krefter. Den indiske okkultisme la vekt på oppløsning av det enkelte menneskes integritet som tenkende individ, dette er nettopp hva Steiner legger vekt på. Fra 1902 var Steiner leder for den tyske avdelingen av Det Teosofisk selskap, men brøt med teosofisk samfunn i 1913, framfor alt over spørsmålet om utpekelsen av den indiske gutten Krishnamurti som den nye Messias.

Steiners metode var tredelt. Gjennom konsentrasjon, meditasjon og moralsk lutring skal mennesket kunne nå innsikt om tilværelsen før fødselen og etter døden - innsikt om de åndelige eksistenser som omgir oss. Troen på reinkarnasjon er en vesentlig del av læren. Kristendommen har en sentral stilling hos Steiner, og selv om han forsøkte å forhindre at antroposofien skulle oppfattes som en ny religion eller religiøs retning, fikk også denne bevegelsen etter hvert et sekterisk preg.

De praktiske resultater av Steiners lære er fruktbare på mange områder. Steinerskolene har representert en pedagogikk som har vært forbilde for mange lærere i den vanlige, norske skolen fordi de legger vekt på egeninnsats og kreativ utvikling. Den utstrakte bruk av prosjekt som kom inn i norsk skole ved reformene i 94 og 97, har vært en selvfølge i Steinerskolen fra starten av. Biologisk-dynamisk jordbruk har kunnet vise til mindre sykdom enn konvensjonelt jordbruk, og har dannet skole for det økologiske jordbruket som har hatt en oppblomstring de siste årene. Også innenfor helsevesenet har antroposofien vært banebrytende gjennom fokus på hele mennesket i behandlingen og ikke bare å den isolerte lidelse. Menneskesynet gjør at de har omsorg for alle, og de har nedlagt et stort og idealistisk arbeid for psykisk utviklingshemmede. Innenfor kulturlivet har Steiner og antroposofien gitt sterke impulser på flere områder, litteratur, malerkunst, dans. Kjente forfattere har vært inspirert av Steiner; blant andre Jens Bjørneboe, Olav Aukrust og Ingeborg Møller.

Bøker i biblioteket om: