av admin sist endret 2016-09-29T12:55:14+01:00
(1841-1912). Bibliografi.

 • Foreløbige Bidrag til Spedalskhedens Karakteristik (I: Nord.med.Arkiv, 1(1869)nr 13, s. 1-12)
 • Fortsatte Bidrag til Lepraens (Spedalskhedens) Karakteristik (I: Nord.med.Arkiv, 2(1870)nr 16, s. 1-32, nr 21, s. 1-24)
 • Zur Pathologie des Aussatzes (I: Arch.f.Derm.und Syph., 1871 nr 3, s. 194-211)
 • Untersuchungen über die entzündlichen Veränderungen der Hornhautkörper (I: Jahrbuch d.Gesellsch.d.Aerzte in Wien, 1871)

Om vårt Kjendskab til Spedalskhedens Aarsager og om vore Forholdsregler mod Sygdommen (I: Norsk Mag.f.Lægev., 1872, 3. serie, nr.2, s.1-37)

 • Undersøgelser angaaende Spedalskhedens Aarsager (I: Norsk Mag.f.Lægev., 1874, 3. serie, 4, nr.9, suppl., s. 1-88, I-LIII)
 • On the etiology of leprosy (I: Brit.a.Foreign med. - Chir.Rev., 55(1875), s. 459-489)
 • Bidrag til Kundskaben om de norske Nudibranchier (sammen med H.Friele) (I: Forh. i Videnskabs-Selskabet i Christiania, 1875, s. 69-80)
 • Anatomisk Beskrivelse af Chaetoderma nitidulum, Lóven (I: Nyt Mag.f.Naturv., 22(1877), s. 354-377)
 • Oversigt over de norske Serpula-Arter (I: Arch.f.Mathematik og Naturv., 3(1878), s. 39-44)
 • Anatomie von Leanira tetragona (I: Arch.f.Mathematik og Naturv., 3(1878), s. 352-374)
 • Om gjæring og visse Sygdommer (I: Naturen, 2(1878), s. 133-137)
 • "Om Spetelska", anmeldelse av Dr. Fr. Eklunds brochure (I: Norsk Mag.f.Lægev., 1879, 3.serie, nr.9, s. 1179-1192)
 • Annelider fra den norske Nordhavsexpedition i 1876 (I: Nyt Mag.f.Naturv., 24(1879), s. 1-17)
 • Annelider fra den norske Nordhavsexpedition i 1877 (I: Nyt Mag.f.Naturv., 24(1879), s. 267-272)
 • Annelider fra den norske Nordhavsexpedition i 1878 (I: Nyt Mag.f.Naturv., 25(1880), s. 224-234)
 • Vore fem Sandser (I: Naturen, 4(1880)
 • Bacillus leprae (I: Nord.med.Arkiv, 12(1880)nr.3, s. 1-10)
 • Bacillus leprae (I: Virchow's Archiv, 79(1880), s. 32-42)
 • The Bacillus of leprosy (I: Quart.J.Microscop.Sci., 20(1880), s. 92-102)
 • Om Nerveenderne i Iglens volontære Muskler (I: Arch.f.Mathematik og Naturv., 6(1881), s. 460-464)
 • Recherches sur les Annelides .... Bruxelles, 1881
 • Den norske Nordhavs-Expedition 1876-1878. VII. Annelida. Christiania 1882
 • Om Opfatning af Glands med ét Øje (I: Naturen, 6(1882), s. 30-31)
 • Fortsatte Studier over Bacillus leprae (I: Nord.med.Arkiv 14(1882)nr.29, s. 9-16)
 • Studien über Bacillus leprae (I: Virchow's Archiv, 90(1882), s. 542-548)
 • Einige Bemerkungen über die anästhetische Form des Aussatzes (I: Vierteljahresschr.Derm.u.Syph, 10(1883), s. 557-560)
 • Om de senere Undersøgelser af Baciller ved Spedalskhed (I: Norsk Mag.f.Lægev., 1883, 3.ser.,nr.13, s. 256-259)
 • Lidt om soppsygdomme (I: Naturen, 7(1883), s. 9-13, 17-21)
 • Sopsygdomme (I: Med.Revue, 1(1884), s. 161-169, 193-199, 225-232)
 • Biologiens Betydning for det medicinske Studium (I: Med.Revue, 1(1884), s. 321-325)
 • Die Aetiologie und Pathologie der Lepra (I: Vierteljahresschr.Derm.u.Syph., 11(1884), s. 317-336)
 • Tvangslov og Stiftelser mod Spedalskhed (I: Med.Revue, 2(1885), s. 285-290)
 • Den nye Lov om Spedalskhed (I: Med.Revue, 2(1885), s. 351-364)
 • Tvangslov og Stiftelser mod Spedalskhed (I: Tidsskrift f.praktisk Med., 5(1885), s. 391-397)
 • Den norske Nordhavs-Expedition 1876-1878. XIII. Spongiadae. Christiania 1885
 • Konservator J. Koren (I: Bergens Museums Aarsberetning, 1885, s. 5-8)
 • Bericht über Zoologische Untersuchungen in den Sommern 1884-1885 auf Kosten des Museum vorgenommen (I: Bergens Museums Aarsberetning, 1885, s. 48-54)
 • Kort Oversigt over patogene Soppe (I: Med.Revue, 2(1885), suppl. , s. 144-145)
 • Die Lage der Leprabacillen (I: Virchow's Archiv, 103(1886), s.388-392)
 • Die Aetiologie und Pathologie der Lepra (I: Congrès periodique international des Sciences médicaux, Copenhague, 1886, III, s. 27-40)
 • Afstamningstheorien eller Darwinismen. Bergen 1886
 • Den naturvidenskabelige Vantro (I: Nyt Tidsskr., 5(1886), s. 283-303)
 • Instinkt og Intelligens (I: Nyt Tidsskr., 5(1886), s. 833-845)
 • Mikrober, ptomainer og leukomainer (I: Med.Revue, 4(1887), s. 14-17)
 • Den medicinske Undervisning (I: Med.Revue, 4(1887), s. 56-63)
 • Hvalfangst ved blodforgiftning (I: Naturen, 11(1887), s. 1-4)
 • Sansning hos Smaabørn (I: Naturen, 11(1887), s. 80-86)
 • Nyt Fund af fossile Mennesker i Belgien (I: Naturen, 11(1887), s. 113-116)
 • Vakcine mod gul feber (I: Naturen, 11(1887), s. 150-151)
 • Skorpioners selvmord (I: Naturen, 11(1887), s. 153)
 • Hypnotismen (I: Naturen, 11(1887), s. 225-240, 257-270)
 • Vakcination og Immunitet (I: Naturen, 11(1887), s. 326-335)
 • Lidt om lægeforholdene i Amerika (I: Med.Revue, 5(1888), s.353-356)
 • Die Erblichkeit der Lepra (I: Virchow's Archiv, 114(1888), s. 560-562)
 • Vakcination med ptomaïner (I: Naturen, 12(1888), s. 380-382)
 • Lidt om disposition til sygdom (I: Med.Revue, 6(1889), s. 44-47)
 • Om arvelighet (I: Naturen, 13(1889), s. 133-135)
 • Forebyggelse af tæring (I: Naturen, 13(1889), s. 193-195)
 • Stivkrampe (I: Naturen, 13(1889), s. 349-350)
 • Vore vigtigste næringsmidlers bestanddele (I: Naturen, 13(1889), s. 353-358)
 • Om desinfektionsovne (I: Forh. 3. Norske lægem. 1889, s. 68-71)
 • Ist die Lepra eine "im Aussterben begriffene" Infectionskrankheit und ist sie erblich? (I: Virchow's Archiv, 120(1890), s. 476-486)
 • Spedalskhedens Udbredelse (I: Naturen, 14(1890), s. 38-44)
 • Sansning hos lavere dyr (I: Naturen, 14(1890), s. 27-28)
 • Bacillenes giftighed (I: Naturen, 14(1890), s. 125)
 • Leprøse testikler (I: Med.Revue, 8(1891), s. 21-28)
 • Om Uimodtagelighet for smitsomme sygdomme - immunitet (I: Naturen, 15(1891), s. 106-109)
 • Om sygdommes arvelighed (I: Forh. 4. Norske lægem., 1891, s. 19-25)
 • Unitarismen (I: Samtiden, 2(1891), s. 272-278)
 • Nogle bemerkninger om immunitet (I: Med.Revue, 8(1891), s. 113-114)
 • Forholdet mellom Tuberkulose og Lepra (I: Forh. Skandinav.Naturforsk. 14.Møde, København, 1892, s. 509-515)
 • Det menneskelige øre (I: Naturen, 16(1892), s. 65-68)
 • Moskestrømmen (I: Naturen, 16(1892), s. 271-274)
 • Kolera (I: Naturen, 16(1892), s. 274-275)
 • Kjævhendthed (I: Naturen, 16(1892), s. 324-332)
 • Latens af sygdomsgifte (I: Med.Revue, 9(1892), s. 171-178)
 • On the report of leprosy commission in India 1890-1891 : a criticism (I: Lancet, ii(1893), s. 1053-1054)
 • Brown-Séquards indsprøitninger (I: Naturen, 17(1893), s. 48-51)
 • Oversigt over de nyere studier over immunitet (I: Naturen, 17(1893), s. 172-175)
 • Kemotaxi (I: Naturen, 17(1893), s. 371-372)
 • Tuberkulosespørgsmaalet (I: Med.Revue, 10(1893), s. 65-68)
 • Foranstaltninger mod Lepra og Tuberkulose (I: Med.Revue, 11(1894), s. 75-78, 144)
 • Die Lepra von klinischen und Pathol.-anatom. Standpunkte (Sammen med C.Looft) (I: Bibl.med.int., II(1894)nr.2)
 • Pasteur og hans betydning for den biologiske videnskab (I: Naturen, 18(1894), s. 12-33)
 • Behandling af sygdomme med blodvand - serumtherapien (I: Naturen, 18(1894), s. 310-313)
 • Er erhvervede egenskaber arvelig? Bemærkninger til Bjørnsons spørgsmaal (I: Nyt Tidsskr., 1894/1895, ny serie 3, s. 32-36)
 • Endnu engang nogle bemærkninger i anledning af Bjørnsons indlæg om arv (I: Nyt Tidsskr., 1894/1895, ny serie 3, s. 374-376)
 • Om disposition til sygdom (I: Med.Revue, 12(1895), s. 321-325)
 • En ny hypothese om dyre- og plantearters liv og forsvinden (I: Naturen, 19(1895), s. 36-38)
 • Leprastudiets fremtidige Stilling i vort Land (I: Med.Revue, 12(1895), s. 1-5)
 • Spedalskheden paa Island (I: Med.Revue, 12(1895), s. 5-6, 365-366)
 • Leprosy : in its clinical and pathological Aspects. Bristol 1895 (Sammen med C.Looft)
 • Om Spedalskhed (I: Hospitalstidende, 4(1896), s. 103-107)
 • Om Spedalskhed (I: Ugeskrift f.Læger, 4(1896), s. 154-155)
 • Kampen mod de smitsomme sygdomme (I: Samtiden, 7(1896), s. 135-141)
  Fremdeles om arv af erhvervede egenskaber
  (I: Kringsjaa, 7(1896), s. 348-349)
 • Verdensopfatning og religion (I: Kringsjaa, 8(1896), s. 673-680)
 • Foranstaltninger mod tuberculose (I: Med.Revue, 13(1896), s. 29-32, 72)
 • Dampskibe for vestlandske distriktslæger (I: Med. Revue, 13(1896), s. 227-229)
 • Theorier om arv (I: Naturen, 20(1896), s. 1-13)
 • Arv af erhvervede egenskaber (I: Naturen, 20(1896), s. 109-115, 169-176)
 • Tuberkuloseloven (I: Tidsskr.f.d.norske Lægef., 16(1896), s. 482-484)
 • Übertragung der Lepra von Mensch zu Mensch (I: Mitth.u.Verh.d.int.Wissensch.Lepra-Conf., Berlin, 1897, I.Abt. 3, s. 1-5)
 • Facultative oder obligatorische Isolation der Leprosen (I: Mitth.u.Verh.d.int.Wissensch.Lepra-Conf., Berlin, 1897, I.Abt. 3, s. 1-5)
 • Nogle Lepraspørgsmaal (I: Med.Revue, 14(1897), s.324-325)
 • Lepra (Spedalskhed) : Klinisk og Pat.-anat. fremstillet. Bergen, 1897 (Sammen med C.Looft)
 • Leprosy in Norway (I: Int.med.Annual, 1897)
 • Lidt om Spedalskhed (Lepra) (I: Naturen, 21(1897), s. 324-336)
 • Hjalmar Heiberg (I: Med. Revue, 14(1897), s. 257-259)
 • Telegrafering uden traad (I: Naturen, 21(1897), s. 117-119)
 • Spedalskhedens Overførelse (I: Med.Revue, 15(1898), s. 297-298)
 • Tuberculosebekjempelse (I: Med. Revue, 15(1898), s. 196-197)
 • Mikrobegifte og slangegifte (I: Naturen, 22(1898), s. 151-154)
 • Immunitet (I: Naturen, 22(1898), s. 161-164)
 • Lægernes lønninger (I: Tidsskr.f.d.norske Lægef., 18(1898), s. 407-409)
 • Lepraens Bekjæmpelse (I: Med.Revue, 16(1899), s. 106-108)
 • Norsk folkepsykologi (I: Ringeren, 1899, nr. 38)
 • Kan tanken tenkes materiel? (I: Med. Revue, 16(1899), s. 15-17)
 • Trænger alle levende væsener surstof? (I: Naturen, 23(1899), s. 29-31)
 • Melkens bakterier (I: Naturen, 23(1899), s. 52-57)
 • A rare case of leprosy (I: Lepra.Bibl.int. 1(1900), s. 3)
 • On the prevention of emigration and immigration of lepers (I: Lepra.Bibl.int. 1(1900), s. 88-89)
 • Kræftens aarsagsforhold (I: Med. Revue, 17(1900), s. 293-300)
 • Kræftparasiter (I: Naturen, 24(1900), s. 188-191)
 • Kampen mod gnavere (I: Naturen, 24(1900), s. 204-205)
 • Nutidens hygiene (I: Naturen, 25(1901), s. 19-22)
 • Havbunden (I: Naturen, 25(1901), s. 379-386)
 • Vor melkeforsyning (I: Med. Revue, 19(1902), s. 11-14)
 • Medicinsk skole i Bergen (I: Med. Revue, 19(1902), s. 289-293)
 • Indstilling fra beriberikomitéen (I: Med. Revue, 19(1902), s. 298-300)
 • Lidt om medicinens udvikling i det 19de aarhundrede (I: Naturen, 26(1902), s. 46-51)
 • Rudolf Virchow (I: Naturen, 26(1902), s. 289-293)
 • Dr. Armauer Hansen at a meeting of the leprosy committee in London (I: Lepra.Bibl.int. 3(1903), s. 260-263)
 • Correspondence (I: Lepra.Bibl.int. 3(1903), s. 231)
 • Lepra (I: Kolle-Wassermann: Handb.d.path.Mikroorg., Jena 1903, II, s. 178-203)
 • Arv eller nydannelse (I: Naturen, 27(1903), s. 308-312)
 • Den medicinske undervisning (I: Med. Revue, 20(1903), s. 193-200)
 • Filosofi og akademisk undervisning (I: Med. Revue, 20(1903), s. 295-297)
 • Fiskespiser som Spedalskhedens Aarsag (I: Med. Revue, 21(1904), s.163-168)
 • Paraleprose (I: Med. Revue, 21(1904), s.311-315)
 • Paraleprose (I: Deusch.med.Wschr., 38(1904), s. 1380-1381)
 • Abnahme der Lepra in Norwegen (I: Lepra.Bibl.int. 4(1904), s. 235-240)
 • Om Paraleprose (I: Tidsskr.f.d.norske Lægef., 25(1905), s. 831-835)
 • Fra vor videns ydergrænser (I: Naturen, 29(1905), s. 189-194)
 • Spedalskhed (I: Naturen, 30(1906), s. 71-84)
 • Zu Hutchinsons Fischtheorie (I: Lepra.Bibl.int. 7(1907), s. 27-28)
 • Leprosy in Finmarken (I: Lepra.Bibl.int. 7(1907), s. 209-210)
 • Medicinsk maalstræv og folkeskolens naturkundskabsundervisning (I: Norsk Mag.f.lægev., 69(1908), s. 477-478)
 • Die Geschichte der Lepra in Norwegen (sammen med H.P.Lie) (I: Mitth.u.Verh. II. Lepra-Conf., Bergen, 1909, I, s. 52-78)
 • Livserindringer og Betragtninger. Christiania 1910
 • Heredity of Leprosy (I: Arch.f.Derm.u.Syph., 110(1911), s. 225-232)
 • Heredity of Leprosy (I: Lepra.Bibl.int. 12(1912), s. 147-154)
 • Les Memoires de Hansen ; <traduction francaise par Solange B. Vitale>. - Montreal : Les Presses de l'Universite du Quebec, 1976.
 • The memories and reflections of dr. G. Armauer Hansen ; <translation, G.A.Hansen>. - Würzburg : German Leprosy Relief Association, 1976

Litteratur om G. Armauer Hansen

 

 • Paasche, Fredrik: Livserindringer og betragtninger (I: For kirke og kultur, årg. 18(1911))
 • G. Armauer Hansen paa hans 70-aarsdag : festhefte utgit av Medicinsk Revue. Bergen : Grieg, 1911
 • Kobro, Isak: Gerhard Henrik Armauer Hansen (1841-1912). København : Dansk Medicinsk-Historisk Selskab, 1924
 • Gade, Fredrik Georg: G. Armauer Hansen 29. juli 1841-11. februar 1912 (I: Norges røde kors. Tidsskrift, 1931 nr 1, s. 2-5)
 • Lie, Hans Peter: Armauer Hansen : leprabasillens oppdager (1841-1912) (I: Nordisk medisin 11(1941), s. 2243)
 • Vogelsang, Thomas Martin: Ved hundreårsjubileet for Armauer Hansen (1841-1912) (I: Samtiden
 • 52(1941), s. 582-594)
  Vogelsang, Thomas Martin: Gerhard Armauer Hansen : the discoverer of the lepra bacillus (1841-1912)
  (I: Acta path. et microbiol. scandinav. 18(1941), s. 453-456)
 • Vogelsang, Thomas Martin: G. Armauer Hansen : leprabacillens oppdager (1841-1912) (I: Nord. Hyg.Tidsskrift 22(1941), s. 353-356)
 • Vogelsang, Thomas Martin: G. Armauer Hansen, 1841-1912 (I: Fra Christie til Nordahl Grieg, Bergen 1945)
 • Vogelsang, Thomas Martin: Lepra i Norge : en kort oversikt over et langt kapitel i Norsk medisinalhistorie (I: Nord. Med. 57(1957), s. 743-747)
 • Vogelsang, Thomas Martin: The termination of leprosy in Norway : an important chapter in Norwegian medical history (I: Internat. J. Leprosy 25(1957), s. 345-350)
 • Vogelsang, Thomas Martin: Om Armauer Hansen og spedalskhetens historie i Norge. - Bergen ; Oslo : Universitetsforlaget, 1962. - 35 s. : ill.
 • Vogelsang, Thomas Martin: A serious sentence passed against the discoverer of the leprosy bacillus (Gerhard Armauer Hansen) in 1880 (I: Med. Hist. 7(1963), s. 182-186)
 • Vogelsang, Thomas Martin: The Hanssen-Neisser controversy, 1879-1880 (I: Internat. J. Leprosy 31(1963), s. 74-80)
 • Vogelsang, Thomas Martin: Discovery of the leprosy bacillus (I: J. Amer. med. Ass. 184(1963), s. 901-902)
 • Vogelsang, Thomas Martin: The old leprosy hospitals in Bergen (I: Internat. J. Leprosy 32(1964), s. 306-309)
 • Vogelsang, Thomas Martin: Hansen's first observation and publication concerning the bacillus of leprosy (I: Internat. J. Leprosy 32(1964), s. 330-331)
 • Vogelsang, Thomas Martin: Leprosy in Norway (I: Med. Hist. 9(1965), s. 29-35)
 • Vogelsang, Thomas Martin: Gerhard Henrik Armauer Hansen : 1841-1912 : leprabasillens oppdager : hans liv og hans livsverk. - Oslo : Gyldendal, 1968. - 170 s. : ill.
 • Centennial festskrift 1873-1973 : presenting a review of progress in the understanding, treatment and control of leprosy in the century just past : in commemorative appreciation of the pioneering studies of: Gerhard Armauer Hansen, Daniel Cornelius Danielsen, Carl Wilhelm Boeck (I: International journal of leprosy and other mycobacterial diseases, 41(1973) nr. 2-3, s. 149-393)
 • Lamvik, Jon: Gerhard Henrik Armauer Hansen (I: Det kongelige norske videnskabers selskab. Forhandlinger, (1981))
 • Harboe, Morten: Gerhard Armauer Hansen - aktuell i dag (I: Tidsskrift for Den norske lægeforening, årg. 112, nr. 30(1992))
 • Pedersen, Kjell: Armauer Hansen : bergenseren som oppdaget leprabasillen (I: The Norseman, no 1(1996))
 • Fyrand, Ole: Lepra - gamle Armauer Hansen er igjen aktuell i Norge (I: Hud og hår, nr. 1(1997))
 • Patrix, Johanne-Margrethe: Gerhard Armauer Hansen : leprabasillens oppdager. - Bergen : Eide, 1997. - 261 s. : ill.
 • Simonson, Nils: En norsk frontfigur (I: Bedre helse, nr. 2(1997))
 • Milnes, Kirsten: En bortgjemt leprakoloni på Costa Blanca der alle kjenner Hansen (I: Årbok for Bergen museum, 1998, s. 76-78)
 • Wollebæk, Hanne B.: Armauer Hansen og leprabasillens oppdagelse (I: SMH-nytt, vol. 24, nr. 3(1999))
 • Rognerød, Dag-Ivar: Lepramuseet i Bergen - en 600 år gammel stiftelse for spedalske (I: Kulturnytt,
 • årg. 22, nr. 2(2000))
 • Irgens, Lorentz M.: Oppdagelsen av leprabasillen : merkesteiner i norsk medisin (I: Tidsskrift for Den norske lægeforening, årg. 122, nr. 7(2002))

Video