Bibliotek og bærekraft: Biblioteksjefen svarer

Fire kjappe spørsmål med biblioteksjef Leikny Haga Indergaard i anledning Nasjonal bibliotekdag.

BIlde fra Laksevåg bibliotek

 

Hei Leikny. Årets tema for Nasjonal bibliotekdag er FNs bærekraftsmål. Kan biblioteket være et sted der vi kan gjøre en forskjell, med tanke på bærekraft? 

Biblioteksjef Leikny Haga Indergaard

Absolutt. Biblioteket er en demokratisk institusjon der delingskultur står sentralt. Vi er gratis for alle og medvirker til å utjevne forskjeller i samfunnet. På den måten jobber vi mot nesten alle de ulike bærekraftsmålene som FN har lagt fram. Også den internasjonale bibliotekorganisasjonen, IFLA, har jobbet mot disse målene i flere år. Uansett hvor i verden du befinner deg, så kan bibliotek være et redskap for å oppnå økt bærekraft. Det synes jeg er ganske stas.

 

Jobber biblioteket i Bergen aktivt for mer bærekraft? Kan du nevne noen gode eksempler på ting vi gjør?

Ja, det merker man for eksempel i det nye biblioteket på Laksevåg. Det er et gjenbruksbibliotek: mye av materialene og møblene kommer egentlig fra andre plasser, både fra den gamle lærerhøyskolen på Landås og fra private. Vi snakker ikke om resirkulering, men «oppsirkulering»: kreativ gjenbruk av ressurser som ellers hadde gått tapt. Gulvet i voksenavdelingen er lagt av treskinnene som bybanen ble transportert i til Bergen. De er kutta opp i tynne skiver, og pusla sammen til et gulv. Det er litt sprøtt, men det er viktig med signaleffekten: at det var dette som bybanen var innpakket i, som nå er blitt gulv. Og det har blitt et veldig fint bibliotek, selv om man ser at det er gjenbruk. Det samme har vi gjort på Sletten.

Vi har også mindre prosjekt, som Sykloteket: det er en sykkel med en gammel bokhylle bakpå. Og så har vi selvsagt en del arrangement om miljøvern, bærekraft og klima. Vi jobber også med noe som heter Bærekraftbiblioteket, der vi skal prøve å få barne- og ungdomsbøker om bærekraft inn i skolen.

 

Sykloteket in action

Du har alltid vært veldig opptatt av internasjonalt samarbeid, blant annet gjennom IFLA. Er bærekraft et tema som bibliotek i andre land også er opptatt av?

Det er ikke bare et tema. Det finnes en egen internasjonal komité for bærekraft i bibliotekene. Vi har vært med å lansere denne komiteen, nettopp fordi vi vil at Bergen skal profilere seg på dette. Her kan vi både få innspill, og følge med på hvordan bibliotekene rundt i verden bidrar.

 

Hvordan ser du for deg framtidens bibliotek? Har vi noen mål som vi jobber mot?

Jeg tror at bibliotekene vil fortsette å være et redskap for å oppnå bærekraftsmålene, både ved å sørge for at alle har tilgang til kunnskap, men også ved å påvirke lokalsamfunnet vi er del av. Både når vi planlegger nye bibliotek og i den vanlige driften, skal vi tenke på hvordan vi kan belaste miljøet minst mulig. Vi vil selvsagt se på andre bibliotek også, f.eks. på Deichman Bjørvika, som nettopp har blitt utropt til Public Library of the Year av IFLA. En av de sentrale grunnene var at det er et bærekraftig nullutslippsbygg. Bibliotekene skal gå foran som gode eksempler. Det tror jeg vi kommer til å få til. Vi er jo allerede et godt eksempel, tenker jeg.

 

 

Tekst: Robin Van de Walle / Bilder: Oda Johnsen Longvanes og Bergen Offentlige Bibliotek.


Se også: