av Alf Kåre Blindheim sist endret 2016-09-29T12:55:09+01:00
Herrefløyen presenterer stoff fra den gang menn var menn… Vi plukker frem godbiter fra våre samlinger og betrakter dem i det skimre lyset fra en gammel tranlampe. Herrefløyen - et lite friminutt fra hverdagens mopping og skjortebretting.

Herrefløyen rapellerer (ned) fra de høye tinder og beveger seg denne gang i lavere lende. Formatet er også meget beskjedent. Vi har i vårt bokmagasin kommet over – helt tilfeldig – et lite og tynt hefte: ”Festskrift utgitt i anledning av ”De Norske officerers Rideklub’s 50-års-jubileum ved Premierløitnant Fr. G. Henriksen. 1930”. Heftet har fortsatt datotavle med advarsel om at overskridelse av lånetiden straffes med 2 øre pr dag, samt det blåe kortet som viser hvilket lånernummer som har hatt boken på hjemlån.

Vi burde kanskje beskjeftige oss med edlere saker enn gamle kriger. De fleste har vel fått nok av den slags med krigen i Irak. Men dagens kriger har ikke så tydelige helter. Den irakiske informasjonsministeren er den som markerte seg sterkest i Irakkrigen. Bonden som ”skjøt ned”et amerikansk helikopter, eller eventuelt engelskmannen med hjelmen er to andre som har festet seg på netthinnen.

La oss ta en liten kikk på oberst Carsten Anker(æresmedlem av De Norske Officerers Rideklub) i dette jubileumsheftet: ”I 1846 fikk han 2 års permisjon for å gå i fransk krigstjeneste i Algier. Han blev beordret til tjeneste hos general Cavaignac, hos hvem han i nogen tid var adjutant. Der er beretninger om tallrike rytterbedrifter og lysende innsatser av Anker i kampene mot araberne. Kun en enkelt skal nevnes. Han fikk kommandoen over 2 eskvadroner, med hvilke han fordrev araberne fra et sterkt besatt fjellparti. Her slog Anker fienden fullstendig og nedskjøt høvdingen Djellul, hvorefter han med den største energi forfulgte fienden. Franskmennene sa selv at det var takket være Ankers utholdenhet og ildfullhet at deres kavaleri her lyktes helt ut å løse sin opgave.”

Men disse stolte kavalerister var ikke bare krigere. Rittmester H.A. Brock en av stifterne av rideklubben sier i heftet: ”Ryttersporten skulle være den skole hvor den enkelte rytter hos seg selv opdrog de ekte mandige karaktertrekk: Raskhet, utholdenhet og mot. Nogen av oss tar treningen med stort alvor. I salen kl 4 halv morgen. Svettekurer og løpning, diett og totalavholdenhet hørte til dagens orden. Vi var stolte over å være i tipp-topp kondisjon.”

Kavaleristene beholdt sin kondisjon og ranke holdning langt inn i pensjonisttilværelsen. Carsten Anker vant i 1881 -–64 år gammel 1. premie i et vanskelig og farefullt terrengritt. ”Efter rittet kalte standardjunker Farberg av Ringsaker eskvadron på eget initiativ mannskapene fra oplandske kavalerikorps 4 eskvadroner på linjen og foreslog for den kjekke korpschef et 18-dobbelt – ikke 9-dobbelt – hurra – et forslag som blev fulgt med den varmeste begeistring.”

Heftet røper ingen riper i lakken for disse brave krigere med de ildfulle mustasjer. Tvertimot blir de fremstilt som populære i tiden. ”Jeg er chef for verdens største eskvadron. For i Ringsaker bor 6 000 mennesker, og de er alle jegere. Og det var sant. Rittmester Brock fikk hele bygden til å interessere sig for sin eskvadron. Det var fridag på skolen i Hamar når Ringsaker eskvadron kom hjem og passerte byen på vei til Stafskogen.”

Selv om kavaleristene til tider blir fremstilt som asketiske, kunne de også være muntre og selskapelige. Avskjedsmiddagen løytnant T.S. Michelet gav i 1885 før han dro i det engelske felttoget i Sudan røper dette: "Karakteristisk var den middag han gav – dagen før han reiste – på Victoria hotell for ”de 12 udødelige” som vi sekondløitnanter den gang kalte oss. – Der var jo ingen utsikt til avansement. Der var 12 couverts, 12 retter, 12 kandelabre, 12 tjenere og 12 musikanter. Om vi sluttet kl.12, husker jeg ikke!”

Skal vi trekke dette inn i vår tid, vil Herrefløyen foreslå at alle ansatte i Bergen kommune innvilges en fridag når årets første turistskip anløper Skolten. Samtlige burde da være oppstilt på Festningen, og møte skipet med et 18-dobbelt begeistret hurra – ikke et 9-dobbelt pinglete hurra!

Tekstansvarlig:Herrefløyen ved Bergen Off. Bibliotek