av Ragnhild Sæther sist endret 2016-09-29T12:54:58+01:00
I år varer Forskningsdagene i hele 12 dager, og kalaset starter den 19. september. Forskningsdagene som markeres for 18. gang er etter hvert blitt et sikkert høsttegn som en ikke bør gå glipp av; heller ikke på biblioteket.

Årets tema er Samfunn. “Vi skal se nærmere på hvordan vi har det - hver for oss og sammen med andre, men også hvordan vi forholder oss til den ytre verden. Det er en menneskelig dimensjon i så å si alle forskningsfelt.” Se mer her.

Årets tema er med andre ord nærmest grenseløst. Det er et lovende utgangspunkt når et av målene med disse dagene er å skape begeistring og forståelse for forskning.

                                           forskningsdagene


I tillegg til å gå på Forskningstorget, Forsker Grand Prix og andre flotte arrangement, kan en også la seg begeistre ved for eksempel å lese bøker, se filmer og svinge innom nettsider hvor det viktigste er å dele kunnskap, formidle forskning og vise sammenhenger mellom det vi lærer og de vi er.

Et knippe av disse bøkene og filmene og nettsidene vil vi skrive om på bibliotekets hjemmeside under Forskningsdagene. Noen av disse tar for seg årets tema, men ikke alle. Vi begynner faktisk allerede nå med å anbefale alle å finne ut mer om Forskningsdagene 2012, og hvordan de vil arte seg i Bergen:

Forskningsdagene i hele landet

Forskningsdagene i Bergen

Vi gleder oss!