av maris — sist endret 2016-09-29T13:55:01+02:00
En av vår tids mest toneangivende lyrikere får fortjent heder. Biblioteket gratulerer!

KAN hugs:
AT nokon bar meg ovfr skuldr,
kan henda far
            halft i svefn, halft vakn
bar meg gennom hoy, bolgjande grass
tidli morgning vid vitt ljus
og miner armr hengd ned,
merkat dei so tunge
som om grass trakk i dei,
                                               electric
greip eftr meg, som om all grass vul ned
meg taka, hafa meg, stela meg
so tung, so tung aig var
og aig ku stola an grasset
som aig ku stola an skuldr
            som aig ku stola an all af tyngd
og ein old, gul hus stod der fram
                                               millom trer, ein hus
vid den varm melken i krus aig sku faa.

(fra Solaris Korrigert)

 

Øyvind Rimbereid debuterte med novellesamlingen Det har begynt i 1993. Han har siden gitt ut bøker i flere sjangre. Etter diktsamlingen Seine topografiar (2000) er det særlig som lyriker han har gjort seg gjeldende. Han ble tildelt Kritikerprisen for samlingene Solaris korrigert (2004) og Orgelsjøen (2013) og var nominert til Nordisk råds litteraturpris med samlingene Herbarium (2008) og Jimmen (2011). 

Flere bøker av forfatteren finner du her.

Diktet over er hentet fra langdiktet Solaris korrigert, et framtidsdikt skrevet i et framtidsspråk - en blanding av stavangerdialekt, gammelnorsk, engelsk, nederlandsk og flere andre språk fra området rundt Nordsjøen.