av Nettredaktør sist endret 2016-09-29T13:55:07+02:00
I 2015 ble det gjennomført en undersøkelse ved storbybibliotekene i Norge for å se nærmere på hva brukerne faktisk gjør på biblioteket. Resultatet er nå klart. Les mer om hvordan Bergens befolkning bruker sitt bibliotek.

Interessante funn i Bergen

Tidsbruk
- I 2007 varte et gjennomsnittelig bibliotekbesøk 28 minutt. I 2015 hadde besøkstiden økt til 56 minutt - dobbelt så lenge.

Morsmål
- Av alle storbybibliotek har hovedbiblioteket i Bergen størst andel brukere som ikke har norsk som morsmål – hele 36 % .

"Denne grundige rapporten hjelper oss å gjøre folkebibliotekene enda bedre."

Leikny Haga Indergaard, biblioteksjef i Bergen og leder av gruppen bak undersøkelsen.

Forskjell Hovedbibliotek og filialer

- Det er flere barn og eldre på filialene enn på hovedbiblioteket. 54 % av de som bruker biblioteket i sentrum er mellom 19 og 45 år.

Last ned hele rapporten
Last ned illustrert utdrag fra rapporten
Last ned presentasjon av hovedtall

 

Brukerne 3

 Illustrasjon - hva gjør brukerne på hovedbibliotekene i Norge?

Tall for biblioteket i hele Bergen kommune


2015 2007
Besøk 1 402 272 1 283 565
Besøk per innbygger 5,1 5,2
Utlån inkl. fornyelser per innbygger 4,6 6,1
Arrangementer
1 725 512
Antall deltakere på arrangementer
44 811 22 626

Brukeradferdsrapporten lanseres på seminar i Oslo 2. juni kl. 10. Kontakt biblioteksjef Leikny Haga Indergaard for spørsmål.