Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.
av Åge Hågensen — sist endret 2016-09-29T13:55:07+02:00
”Kogebog paa Vers” er et lite hefte med 48 sider poetiske oppskrifter.

Last ned kogeboken i fulltekst (.pdf)

Forordet er  spesielt interessant og opplysende. Her opplyser forfatteren at boken er skrevet for de damer som selv deltar i husholdningen, naturligvis er den ikke skrevet for ”Kokkepiger”. For husmoren må det være enklere iflg. forfatteren ”i stedet for at Staae med en Kogebog eller Opskrift i Haanden, kunde syngende besørge Retternes Tillavning”. Forfatteren rettferdigjør sitt forsøk i kokekunsten slik: ”kan en Schiller lære os, hvorledes man skal lave Punch i sin bekjendte Sang: ”Vier Elemente”, kan vel ogsaa en J.L.M., sans Comparaison, lære hvorledes man skal lave Prindsesse-Pudding".

Forfatteren håper på mye sang i kjøkkenet, og når vi presenterer kokeboken slutter vi oss til dette ønsket.

I Danmark har kokeboken på vers blitt meget populær. Flere fotografiske opptrykk ble utgitt i 70-årene. I 1995 hadde man samlet de gamle melodiene, og nye utgaver med noter og besifring ble utgitt i 1995 og 2003.

Også i Norge finnes kokebøker på vers. NBO eier et eksemplar av: Hans Allum: Den Norske Huusmoder i sit Kjøkken … i alphabetisk Orden paa Vers, og i Aust-Agder Arkivet finnes et manuskript: Koge-Bog paa Vers skrevet af Rolfsen paa Moland.

Forord transkribert

Denne Bog maa ikke ansees for andet, end hva den er, nemlig et Forsøg til en Kogebog paa Vers. Da man, som bekjendt, hurtigere lærer Vers end Prosa, har jeg troet, at disse versificerede Opskrifter paa retterne, naar de tillige kunde Synges, ville lette de Damer (for Kokkepiger er Bogen naturligvis ikke skrevet), som selv gaae i Huusholdningen, Arbeidet, naar de, i stedet for at staae med en Kogebog eller Opskrift i Haanden, kunde syngende besørge Retternes Tillavning. Hvis dette skulde blive Tilfældet, har Bogen opnaaet sin Hensigt. Hvad nu Retterne selv angaaer, da ere de forfattede efter Opskrifter, som flere Gange have været Prøve underkastet. Disse ere nøiagtig fulgt, og skylde kun mig deres rimede Dragt. At

fremføre noget Forsvar, hvorfor jeg, som dog Ingen Kjender, har indladt mig paa at skrive en Kogebog, behøver jeg vel ikke; thi kan en Schiller lære os, hvorledes man skal lave Punsch i sin bekjendte Sang: ”Vier Elemente”, kan vel ogsaa en J.L.M. (synonymt med det i forrige Udgave Brugte Udtryk: ”Anonymus”) sans comparaison, lære, hvorledes man skal lave Prindsesse-Pudding, nemlig: Tre Pægle tag af sød og deilig Fløde! m.m. Da dette lille Skrift har fundet flere Damers Bifald, har jeg paa deres Tilskyndelse udgivet det i Trykken.

Fløde-Kage

(Egen Melodie)

Hvis det skulde møde,
at du vil af Fløde
en Kage
dig bage,
da vil jeg raade
dig følgende Maade:
Du 10 Æggeblommer
i Potten først kommer,
3 Skeefulde Meel,
lidt Sukker, Caneel,
samt tre Pægle Fløde;
men ei af den Søde,
(suur Fløde man tager
til saadanne Kager).
Naar nu Cardemommen
I Deigen er kommen,
man Formen aftørrer,
med Smør den besmører,
paa Ilden den sætter.
Naar Kagen er bagt
Man samme anretter.

Marins

Melodie: O betænk dog, min Fader

1. Fire fem Æg skal tages,
dem slaaer du itu,
de Blommer fradrages,
pidsk Hviderne nu.
Naar disse til Skum er blevet,
saa kommes et halvt Pund revet
hvidt Sukker imellem de Hvider tilsidst.

2. Har Vanille man, komme
(thi det smager ret godt)
man her i en halv Tomme,
hakket uhyre smaat.
Hvorpaa Deigen skal omrøres,
Tærtepanden skal besmøres
med afklaret Smør, men dog ikke for tykt.

3. Læg af Massen i Panden,
smaa Stykker saa net,
ganske tæt ved hindanden;
men dog ikke for tæt.
de ved sagte Ild skal bages,
før de er brune de aftages;
thi brune Marins er en skrækkelig Ting.