Kultur- og kunnskapsformidler for ungdom (1 års engasjement)

I forbindelse med flere spennende utviklingsprosjekter med ungdom, trenger vi deg med på laget.

Annonsen på Finn

Frist: 14. juni

Biblioteket er Bergens felles arena og møteplass, og vi som jobber her brenner for å styrke menneskers deltakelse i det demokratiske samfunnet gjennom litteratur, informasjon, kunnskap og kultur. I forbindelse med flere spennende utviklingsprosjekter med ungdom, trenger vi deg med på laget. Som ansatt i biblioteket får du mulighet til å påvirke og gjøre en forskjell, i et inkluderende og tverrfaglig arbeidsmiljø.

Som formidler for ungdom vil du arbeide med økt involvering og medskaping gjennom å fasilitere for læring, deling og skaping. Sammen med gode kolleger vil du legge til rette for gode møter med litteratur og kultur, styrke digitale og analoge leseferdigheter, og ruste unge mediebrukere for dagens komplekse informasjonssamfunn. I tillegg til å bidra i prosjekter, vil du jobbe med veiledning og formidling i det åpne biblioteket.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å skape en aktiv, inkluderende og synlig møteplass med og for ungdom
 • Litteratur- og kunnskapsformidling, veiledning i biblioteket - i ungdomslitteraturen, innen spill, tegneserier, dataspill osv.
 • Bidra til å øke ungdommers informasjonskompetanse, nettvett og evne til kildekritikk
 • Ta imot klassebesøk og formidle til grupper av ungdommer
 • Samarbeide med skoler, lag og organisasjoner
 • Publikumsveiledning i det åpne biblioteket, med minimum én kveldsvakt pr. uke, samt lørdags- og søndagsvakter.

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelor med fag innen bibliotek- og informasjonsvitenskap, eller innenfor kultur/litteratur-feltet
 • Kompetanse på medskaping og samarbeid med unge
 • Erfaring med veiledning, formidling og gjennomføring av arrangement
 • Erfaring med mangfold og inkludering er en fordel
 • Kunnskap om ungdomskultur og unges mediebruk

Personlige egenskaper

 • Du er en god formidler og er komfortabel med å snakke foran forsamlinger
 • Du er entusiastisk, initiativrik og trives med team- og utviklingsarbeid
 • Du er fleksibel, har gode samhandlingsevner og skaper gode relasjoner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, og gjerne et annet språk
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et aktivt og utviklingsorientert miljø
 • Deltakelse i nyskapende prosjekter, med gode muligheter for påvirkning
 • Et inkluderende og tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • Stillingsbrøk: 100% (1 års engasjement)
 • Gode muligheter for faglig utvikling

Bergen Offentlige Bibliotek er byens mest besøkte kulturinstitusjon og er organisert med hovedbibliotek, 9 bydelsbibliotek og 2 fengselsbibliotek. Bergen Offentlige Bibliotek skal være et åpent, tilgjengelig og trygt sted for livslang læring for alle, på tvers av generasjoner, språk, kulturell og sosial bakgrunn og identitet. Med gode fasiliteter for læring, skaping og deling, skal det møte og støtte befolkningens behov for kunnskap. Biblioteket skal gi innsikt, og legge til rette for at innbyggerne selv kan oppdage sammenhenger og danne egne meninger.