av Ragnhild Sæther sist endret 2016-09-29T12:55:28+01:00
Biblioteket er et naturlig sted å komme innom for faglig og kulturelt påfyll, enten man følger kurs med andre, eller jobber alene. Hva med å bli med på omvisning i Hovedbiblioteket for å bli bedre kjent med oss?

Læringsdagene for voksne er en årlig nasjonal kampanje for å synliggjøre de mange læringstilbudene for voksne som finnes. Kampanjen ble arrangert første gang i Norge i 1998 under navnet Uka for voksnes læring.

Mer informasjon om Læringsdagene

I Folkebiblioteklovens § 1 står det blant annet:
"Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet." Les mer her.

Læringsdagene + Biblioteket = Sant

Mens Læringsdagene pågår vil vi derfor gjerne invitere alle som har lyst til å finne
ut mer om samlingene våre, og hva slags arrangementer og aktiviteter vi har,
til omvisning på Hovedbiblioteket: 

Tirsdag 16. oktober kl. 09:00
Torsdag 18. oktober kl. 17:00

Mandag 22. oktober kl. 17:00
Onsdag 24. oktober kl. 09:00

Vi møtes ved inngangen mot Bergen Storsenter, og tar en runde innom alle salene i de tre etasjene som er åpne for publikum. Så får du en oversikt over hva som finnes hvor, rutiner for utlån og bruk av samlingene våre, informasjon om internett og trådløst nettverk, og ikke minst nettsidene og arrangementskalenderen vår.

Vi har også egne omvisninger for grupper og klasser både under Læringsdagene og resten av året. Dette er lettest å gjennomføre hvis dere kontakter oss litt tid i forveien.

Påmeldingsskjema for omvisning på biblioteket. 

Velkommen!