Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.

Ledige stillinger på biblioteket

Akkurat nå er det flere muligheter for deg som vil ha Bergen Offentlige Bibliotek som din nye arbeidsplass.

Utlysing av 100% fast stilling som formidler med fokus på bibliotek som møteplass

Vi tilbyr en allsidig formidlerstilling og søker deg som er opptatt av å vite hva folk i bydelen, både voksne og barn, klubbene og foreningene drømmer om. Du holder deg oppdatert på det som skjer i lokalsamfunnet, og skaper tette og langsiktige relasjoner med samarbeidspartnere. Du er opptatt av biblioteket som en samlende arena, med gode tjenester for alle. Du liker å gjennomføre og fasilitere arrangementer og aktiviteter som engasjerer og knytter folk sammen. Du formidler gjerne bibliotekets samlinger og setter pris på en variert hverdag der du får delta i alle bibliotekets oppgaver. 

Se annonsen på Finn.
Søknadsfrist 14.06.2020


Utlysing av 100% fast stilling som bibliotekar/formidler med fokus på digital læring

Vi søker deg som ønsker å utvikle biblioteket til en attraktiv møteplass med gode tilbud for alle i bydelen. Du har gode digitale ferdigheter, er serviceinnstilt og glad i å jobbe med barn og voksne. Du ser verdien i kulturelt mangfold og er opptatt av å utjevne forskjeller og skape gode læringsopplevelser. Du formidler gjerne bibliotekets samlinger og setter pris på en variert hverdag der du får delta i alle bibliotekets oppgaver. 

Se annonsen på Finn.
Søknadsfrist 14.06.2020


Utlysing av 100% fast stilling som formidler for barn og unge ved Laksevåg bydelsbibliotek

Vi søker deg som er brennende engasjert i barn og unge, og har lyst til å skape en attraktiv møteplass på Laksevåg. Du er opptatt av å vite hva barn og unge i bydelen drømmer om, og holder deg orientert om det som skjer nasjonalt og lokalt. Du er opptatt av ulike kulturuttrykk, og er en dyktig formidler av litteratur, digitale medier og kultur. Du snakker godt med barn og unge, og engasjerer dem i ulike aktiviteter, slik at dere sammen er med på å skape det nye biblioteket. Du er opptatt av verdien i et flerkulturelt miljø, og ser biblioteket som en aktiv drivkraft i utviklingen av Laksevåg som bydel og lokalmiljø. Du bidrar i et godt og engasjert fagmiljø. 

Se annonsen på Finn.
Søknadsfrist 14.06.2020


Systemkoordinator og dataguru (frist 1. juni)

Me søker no etter ein dyktig, engasjert og allsidig IKT-systemkoordinator som vil drive fram og koordinere aktivitetar knytt til systema våre, samt bidra til arbeidet vårt med data og læring. 

Avdelingsleder Fana bibliotek (frist 1. juni)

Bergen offentlige bibliotek har nå ledig stilling som avdelingsleder for Fana bydelsbibliotek, et aktivt bibliotek med 14 ansatte, 150 000 besøk og 230 000 utlån i året. Biblioteket har særlig fokus på barnefamilier. 

60% fast stilling som bibliotekar/ formidler -  Oasen bibliotek (frist 1. juni)

Vi søker deg som ønsker å arbeide i et aktivt bibliotek og løfte fram kunnskap i mange former; bøker, digitale ressurser, felleskap og mennesker. Du liker å arbeide tett med publikum og er opptatt av å vite hva folk i bydelen, både voksne og barn, klubbene og foreningene drømmer om. 

25% fast stilling som formidler -  Årstad bibliotek (frist 1. juni)

Årstad er en spennende bydel med stort kulturelt mangfold, og biblioteket jobber for å være en aktiv drivkraft i områdeutviklingen og lokalmiljøet. I løpet av nærmeste framtid skal vi åpne et nytt bibliotek på Sletten, og vi søker deg som vil utvikle Årstad bibliotek til en levende møteplass for bydelens innbyggere.