av elin — sist endret 2016-09-29T13:55:12+02:00
23. mai 1707 ble Carl Linnæus født i Råshult i Småland, og som gutt viste han ingen tegn til noen usedvanlig begavelse. Men hans navn er blitt stående som et av de aller største innenfor naturvitenskapen, og han nevnes ofte i samme åndedrag som Darwin.

Hans organisering av planter og dyr har vært utgangspunktet for den systematikk som fortsatt brukes, selv om forskning ikke minst innenfor genetikk har ført til store endringer i plassering. Han ble døpt Carl og fikk Linnæus etter sin far, og da han ble adlet i 1761 tok han navnet Carl von Linné.

Carl Linnæus var sønn av en prest, men selv skulle han bli lege. Det var ikke noe spesielt høyt aktet yrke den gangen, og hans egne interesser gikk i retning av botanikken. Da han kom til Uppsala for å fullføre studiene i medisin fikk han ansvar for universitetshagen, og han begynte snart å holde forelesninger i botanikk. Han skal visstnok ha vært en usedvanlig populær foreleser. Siden legens medisiner var basert på urter, var det ikke så stor avstand mellom botanikken og medisinen som det kan se ut for våre moderne øyne. Siden ble det utenlandsreiser, og lengst bodde han i Nederland der han fullførte sin doktorgrad i medisin. Han reiste rundt i Sverige i flere perioder og kartla plantelivet overalt hvor han kom, og han oppmuntret studentene sine til å reise og fortsette hans arbeid. I 1741 ble Linné professor i botanikk, medisin og kjemi i Uppsala. Det sier litt om utviklingen av fagene at det på Linnés tid var mulig å forelese i tre vitenskapelige disipliner.

Linnés store prosjekt var en enhetlig systematisering av planter og dyr ut fra fysiske kjennetegn. Det vakte stor oppsikt da Bilde av linnea borealishan plasserte mennesket i samme orden som aper og den samme klassen som pattedyr, men han forsvarte det med de likhetstrekkene som var helt tydelige for enhver som ville se, og han plasserte tross alt mennesket i en egen slekt. Linné var en gudfryktig mann og satte ikke spørsmålstegn ved skapelsen som den fremstilles i Bibelen, og han trodde at enhver skapning hadde vært uendret siden sin skapelse. Da Darwin lanserte sin evolusjonsteori brøt det dermed radikalt med det som hadde vært gjeldende syn blant vitenskapsmenn, og det er ikke rart at det skapte bølger.

Sara Elisabeth (Lisa) Moraea traff han på en av sine botaniske reiser, og de giftet seg i 1739. De fikk syv barn. På slutten av sitt liv strevde Linné med sviktende helse, og han døde i Uppsala den 10. januar 1778. Etter hans eget ønske ble den lille, unnselige planten avbildet her på siden oppkalt etter ham, linnea borealis. Bildene er gjengitt med tillatelse av fotografen, Kristin Vigander.

Hele Sverige preges av at det i år er 300 år siden Carl von Linné ble født, og det er laget en rekke gode nettsider med hans liv og virke som tema. Han var en usedvanlig produktiv mann og etterlot seg flere betydelige verk.

Først publisert: 23.05.07