av Anne Berit Helland sist endret 2021-02-05T11:40:44+01:00
Gratulerer med dagen! I anledning samenes nasjonaldag har hovedbiblioteket stilt ut bøker på samisk og norsk språk.

Samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag er felles for samer i Norge, Sverige, Finland og Russland.  Dagen ble for første gang feiret i 1993.

Bakgrunnen for datoen er at det første samiske landsmøtet ble avholdt. 6. februar 1917 i Trondheim. Det var første gang i historien at nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger.                    

(Kilde: John-Marcus Kuhmunen, samediggi.no)  

Det samiske flagget

Det samiske flagget er felles for alle samer uavhengig av land. Flagget ble godkjent 15. august 1986 og er formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms.

Hovedmotivet er hentet fra runebommen og fra diktet "Beaivvi bártnit" av sørsamen Anders Fjellner (1795-1876). I diktet framstilles samene som solas sønn og datter. Sirkelen er et sol- og månesymbol. Solringen er rød og måneringen blå. Flagget har de samiske fargene: rødt, grønt, gult og blått.

(Kilde: Marit Myrvoll, samediggi.no)

Bøker og annet materiale på samisk i Bergen Offentlige Bibliotek