av elin — sist endret 2016-09-29T12:55:11+01:00

Et barn er født i Betlehem, i Betlehem;
ti gleder seg Jerusalem.
Halleluja, halleluja!
En fattig jomfru satt i lønn, hun satt i lønn,
og fødte himlens kongesønn.
Halleluja, halleluja!
Han lagdes i et krybberum, et krybberum.
Guds engler sang med fryd derom.
Halleluja, halleluja!
Men okse der og asen stod, og asen stod,
og så den Gud og Herre god.
Halleluja, halleluja!
Av Saba kom de konger tre, de konger tre;
gull, røkels, myrra ofret de.
Halleluja, halleluja!
Nu all vår nød og sorg er bøtt, vår sorg er bøtt,
oss er i dag en Frelser født.
Halleluja, halleluja!
Lov, takk og pris i evighet, i evighet,
den Hellige Trefoldighet.
Halleluja, halleluja!

Tekst: Fra middelalderen

Oversatt av Magnus Brostrup Landstad

Melodi: Ludvig M. Lindemann

Dette er en salme som stammer helt tilbake til 1300 – tallet og ble brukt som blandsang. Dette var en måte å trekke menigheten inn i de kirkelige handlinger på; presten eller koret sang de latinske delene mens menigheten svarte på vanlig språk.

Sangen har fremstått på mange språk og i mange varianter. I Danmark har de for eksempel en helt annen melodi og hele ni vers.

Først publisert: 01.12.05