Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.
av Charlotte Myrbråten sist endret 2016-09-29T13:55:00+02:00
Jorunn Rage har spesialdesignet en dialogboks og ønsker å bidra til en revitalisering av folkebiblioteket.
Bergen Offentlige Bibliotek stiller ut Jorunn Rages dialogboks i høst. Test den ut på Fana filial og på hovedbiblioteket.


Du, først av alt, hva er egentlig en dialogboks?

En dialogboks er et møbel hvor to personer kan føre en skjermet samtale i et offentlig rom. De to personene sitter på hver sin side av dialogboksen og samhandler gjennom den, noe som gir et konsentrert og intenst møte. Dialogboksen har polstring i vegger og tak for å forbedre akustikken og lys i taket for en bedre arbeidssituasjon. I tillegg er det tenkt at det skal integreres stikkontakt under slik at man kan få strøm til for eksempel et nettbrett.


Hvorfor lagde du en slik boks?

Dialogboksen ble tegnet i forbindelse med masterprosjektet mitt "Rom for dialog – revitalisering av folkebiblioteket" ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Prosjektet handler om hvorfor vi i fremtiden skal bruke det fysiske bibliotekrommet når tilnærmet all informasjon er tilgjengelig på internett. I tillegg er e-bøkene på full fart inn som en del av biblioteket sitt tilbud, og spørsmålet er hvorfor vi skal gå til biblioteket når vi kan låne bøker hjemme fra sofaen? På bakgrunn av dette arbeidet jeg med de sosiale situasjonene i biblioteket med utgangspunkt i aktiviteter og tilbud som allerede finnes i folkebiblioteket. I forbindelse med utarbeidelsen av interiøret så jeg et behov for å tegne et møbel som gir mulighet for to personer å sitte skjermet sammen i et offentlig rom og samarbeide.

Du tok utgangspunkt i Fana filial i arbeidet med dialogboksen. Hvorfor?

Jeg gjorde en analyse av tre ulike folkebibliotek i Hordaland, og på bakgrunn av denne valgte jeg å arbeide videre med Fana filial. På befaringen så jeg et stort potensiale i beliggenheten til biblioteket, ettersom det ligger veldig sentralt og synlig til på Nesttun. På den ene siden av bygget går det en hovedvei og på den andre siden ligger en gågate med bybanetrasé. Jeg valgte i mitt prosjekt å beholde de originale ytterveggene, og arbeidet med å synliggjøre tilbudet ut i fra de eksisterende planer.

Hva slags muligheter finnes for å utvikle bibliotekene i Bergen? Hva slags tanker har du?

Folkebiblioteket er i endring, og mange går ikke lenger til biblioteket utelukkende for å låne bøker og oppsøke kunnskap. Derfor mener jeg at et større fokus på gode og varierte oppholdsmuligheter er viktig. Folkebiblioteket blir brukt av mange mennesker med ulike behov, og det er derfor viktig å tilrettelegge for et bredt utvalg av soner som er dedikert til ulike behov, både for sosiale møter og muligheten til å sitte og konsentrere seg. Her er blandingen av åpne og lukkede soner viktig, samt god akustikk. Videre ser jeg på det som viktig å synliggjøre tjenestene og aktivitene som finnes i biblioteket.
 

Hvordan kan folkebiblioteket bli et mer spennende møtested?

Folkebibliotekene har et mangfold av tjenester og aktiviteter, og jeg mener det er viktig å synliggjøre dette unike tilbudet. Da jeg gjorde research til prosjektet mitt oppdaget jeg en mengde tilbud, både i Bergen og i resten av landet, som jeg aldri hadde hørt om før, til tross for at jeg har vært en aktiv bruker av biblioteket siden barndommen. Et eksempel på dette er Demoteket ved Bergen Offentlige Bibliotek. Da jeg gjorde research, var Demoteket kun en hylle på hjul gjemt innerst i musikkavdelingen, men jeg fattet imidlertid interesse for tilbudet og så et stort potensiale for å utvikle det. I mitt prosjekt fikk det en sentral plass, og jeg utviklet og synliggjorde tilbudet. Jeg valgte blant annet å vise arbeidene fra Demoteket på storskjerm midt i lokalet, sette av områder for samarbeid og utveksling av kunnskap, hvor blant annet Dialogboksen ble utviklet. Synliggjøring av tjenester og aktiviteter mener jeg er avgjørende for å skape et fremtidsrettet og aktivt folkebibliotek. Biblioteket bør gi brukerne mulighet til å delta aktivt, og være et sted som inspirerer, utfordrer og gir gode opplevelser.

Hva slags reaksjoner har du fått på dialogboksen?

Dialogboksen har fått veldig gode reaksjoner. Jeg har presentert masterprosjektet mitt for bibliotekarer både på Litteraturhuset i Bergen og på Nes Kulturhus i Akershus, og det har vært stor entusiasme rundt dialogboksen. Den har i tillegg vært med på flere utstillinger, og det er tydelig at dialogboksen vekker nysgjerrighet hos publikum. Jeg tror det er et behov i samfunnet for direkte og skjermede møter mellom mennesker i offentlige rom, og i dialogboksen blir disse møtene veldig intense og konsentrerte. Nå er jeg veldig spent på hvordan den vil fungere på Bergen offentlige bibliotek, og jeg vil oppfordre alle nysgjerrige til å komme og prøve den.

 

Dialogboksen blir å finne på Hovedbiblioteket fra 14. oktober og på Fana filial fra 11. november.

Les mer om dialogboksen her: www.rageform.com