av admin sist endret 2016-09-29T12:55:13+01:00

Længst taug de norske Tunger,
Lig Fuglen stur og sky;
Nu frigjort Sangen runger
Fra Fjord og Bygd og By.
Langs Led i lyse Sommer
Gaar Sangens Sønners Lag, -
Foran som Mærke flommer
Fagre Kvinders Flag.

Forvist en Løftets Evne
I Bergensfærden bor, -
I Vikens Sønners Stævne
Med dem fra Trondhjemsfjord:
Den Fugl, som Farten vover
Rundt Lindesnæs og Stat,
Han naaer vel engang over
Kjøl og Kattegat.

Ja, unge Norges Røster
Skal runge lydt engang
Blandt dem fra Sør og Øster
I Nordens Trefoldsklang; -
Da nævnes skal med Ære,
Hvo Tanken tog i Favn, -
Men fremst skal Tonen bære
Gamle Bergens navn!