av Ragnhild Sæther sist endret 2016-09-29T13:55:01+02:00
I 1995 bestemte UNESCO at Verdens bok- og opphavsrettsdag skal markeres 23. april hvert år. Hva med å feire dagen sammen med oss? Her på hovedbiblioteket kan du i dag høre Frode Grytten holde sin kjente forelesning om Haruki Murakami.

Markeringen av Verdens bokdag bygger på en gammel tradisjon fra den spanske byen Barcelona, hvor man pleide å feire byens skytshelgen St. George med poesikonkurranser og diktopplesninger. I 1923 var det så en bokhandler som begynte å markere dødsdagen for Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare og Inca Garcilaso de la Vega. Den dag i dag markeres dagen med folkefest og tradisjonen med å gi bort en rose og en bok til kjente og kjære. I Norge har vi feiret Verdens bokdag siden 1997.

På FN-sambandets nettsider kan vi lese:

"Den internasjonale bokdagen har som formål å skape positiv oppmerksomhet rundt bøker ved å feire leseglede og leselyst."

Verdens bokdag er også en markering av internasjonal solidaritet. I FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter står det i §19:

"Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser."

Verdens bok- og opphavsrettsdag er med andre ord en festdag for lesegleden, og en påminnelse om ikke å ta det frie ord for gitt.

Hva med å feire dagen sammen med oss på biblioteket? Her på Hovedbiblioteket kan du i dag høre Frode Grytten holde sin kjente forelesning om Haruki Murakami, og selvfølgelig låne med deg bøker av dem begge. Du kan også få tips til andre lesegleder i bibliotekets egen utgivelse Vis meg ditt bibliotek. Disse er utstilt i 1. etasje.

Gratulerer med dagen!

 Thai manuscript, 19th century © Bavarian State Library in Munich, Germany

Bilde: Thai manuscript, 19th century © Bavarian State Library in Munich, Germany


Her kan du lese mer om Bokdagen på UNESCO sine nettsider, og om feiringen av St.George.