Vi søker avdelingsleder på Åsane bibliotek

Vil du være med på å videreutvikle et av Bergens største bydelsbibliotek? Vi har ledig fast 100 % stilling som avdelingsleder ved Bergen Offentlige Bibliotek, Åsane bydelsbibliotek. Avdelingslederen har også ansvaret for biblioteket i Ytre Arna. Til sammen har de to bibliotekene 20 ansatte.


Søknadsfrist: 26.mars 2023

Annonsen på Finn.no


Åsane bibliotek er et av Bergens største og nyeste bibliotek, og er både folkebibliotek for Åsane bydel, og skolebibliotek for Åsane videregående skole. Vi søker en avdelingsleder som ønsker å videreutvikle biblioteket som en viktig aktør i lokalmiljøet, og bibliotekets samarbeid med skolen.  Du er opptatt av biblioteket som en møteplass som sammen med lokalmiljøet skaper arrangementer og aktiviteter som engasjerer. Som avdelingsleder får du lede et team av høyt kvalifiserte medarbeidere og sammen skaper dere en samlende arena for folk i bydelen, med vekt på mangfold, bærekraft og gode tjenester for alle. Du har gode kommunikasjonsevner, er opptatt av formidling, og trives med en variert hverdag der du deltar i alle bibliotekets oppgaver. Som leder ønsker du å løfte frem og inspirere dine medarbeidere.  

Avdelingslederne er en del av bibliotekdirektørens ledergruppe og bidrar til Bergen Offentlige Biblioteks strategiske planer.    

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle et attraktivt bibliotek som en arena for kunnskap og opplevelse  
 • Personalledelse og -utvikling  
 • Ansvar for og delta i bibliotekets daglige drift med publikumsveiledning og formidling  
 • Profilering av biblioteket i lokalmiljøet og samarbeid med lokale aktører 
 • Samarbeide med Åsane VGS om utvikling og drift av skolebibliotektjenesten 
 • Delta i bibliotekdirektørens ledergruppe  
 • Administrative oppgaver

Stillingen inngår i bibliotekets vaktplan med kvelds- og lørdagsvakt.   

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, for eksempel bibliotek-, informasjons-, kultur- eller samfunnsfag. Minimum bachelorgrad 
 • Lederkompetanse fra relevante miljø 
 • Erfaring fra bibliotekdrift er en fordel 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig 
 • Interesse for utadrettet kulturvirksomhet  

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede og motivere til endring og utvikling  
 • Mål- og resultatorientert, med god gjennomføringsevne  
 • God på samarbeid, kommunikasjon og relasjonsbygging  
 • Nytenkende, offensiv og utviklingsorientert med evne til å se praktiske løsninger  
 • Initiativrik, fleksibel og serviceinnstilt. Strukturert og selvstendig 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

 

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et aktivt og utviklingsorientert bibliotek 
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger 
 • Gode muligheter for faglig utvikling  
 • Lønn etter avtale 

  Det flotte biblioteket i Åsane ligger sentralt i bydelens nye kulturhus, som er møteplass og arena for kultur og aktiviteter for alle i Åsane. Åsane kulturhus er samlokalisert med Åsane videregående skole, og biblioteket er et kombinasjonsbibliotek som i tillegg til å være folkebibliotek for 41.000 åsabuer, yter skolebibliotektjenester til 1300 elever.  Bibliotekets lokalisering i kulturhuset gir muligheter for et mangfold av aktiviteter, og gjør bibliotekets tjenester attraktive for flere brukergrupper og åpner for nye samarbeid. Åsane bydelsbibliotek betjener også filialen i Ytre Arna.  Biblioteket i Ytre Arna er Bergens minste bydelsbibliotek, men skal være en aktiv møteplass for bydelens innbyggere og et samlingspunkt i lokalmiljøet. Biblioteket er betjent av en ansatt og er åpent 4 dager i uken

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtale. 
Søknadslisten er offentlig, jfr. Offentlighetsloven § 25.