Vil du bli vår nye formidler?

Vi søker en engasjert, kunnskapsrik og utadvendt formidler til Bergen Offentlige Bibliotek.


Søknadsfrist:
25.11.2022

Vi ønsker deg som vil formidle bibliotekets tilbud og samlinger til et bredt publikum, og som jobber aktivt for å nå nye brukergrupper. Du liker å formidle til større og mindre grupper og i ulike medier, og inspireres av samtaler om dagsaktuelle utgivelser, debatter og kritikk. Du ser relevante koblinger mellom film, litteratur, kultur og samfunn. Du er opptatt av biblioteket som en inkluderende møteplass og arena for opplevelse, opplysning, deltakelse og demokrati. Du er kontaktskapende, og tar gjerne initiativ til samarbeid med andre aktører. Du trives godt med publikumskontakt i et travelt bibliotek, og med en variert og aktiv arbeidsdag.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle aktiviteter og prosjekter som legger til rette for gode møter med litteratur, film og
  andre kulturuttrykk
 • Synliggjøre biblioteket og våre samlinger og tjenester i ulike medier
 • Formidling av digitale tjenester, digitalt innhold og medier
 • Ha et særlig ansvar for formidling av film til voksne
 • Kommunikasjonsarbeid
 • Delta i team- og prosjektarbeid
 • Delta i arbeidet med å holde samlingene aktuelle og allsidige
 • Daglig bibliotekarbeid som publikumsbetjening og boklogistikk

Kvalifikasjoner

 • Master i litteraturformidling, bibliotek- og informasjonsvitenskap, eller litteraturutdanning på masterinivå.
 • Erfaring med formidling av litteratur og film
 • God og aktuell kunnskap om litteratur- og filmfeltet
 • Erfaring med prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Erfaring med arbeid i folkebibliotek
 • Erfaring med nettverksarbeid og mangfold er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er entusiastisk, uredd og initiativrik med god gjennomføringsevne
  Du har gode samarbeidsevner og liker å dele din kunnskap
 • Du trives med å formidle fysisk og digitalt
 • Du er selvstendig, fleksibel og liker utviklingsarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
  Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende oppgaver i et aktivt og utviklingsorientert bibliotek
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Stillingen inngår i bibliotekets vaktordning med kveldsvakter, lørdags- og søndagsvakter
 • Arbeidssted er pt. Hovedbiblioteket i sentrum
 • Lønn etter avtale