Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.

Vil du være med å etablere et helt nytt bibliotek i Bergen?

Høsten 2020 åpner vi nytt bydelsbibliotek på Laksevåg, og vi har bruk for deg som vil være med på å utvikle et moderne bibliotek med plass for kunnskap i mange former; litteratur, digitale ressurser, fellesskap og mennesker.

Laksevåg bibliotek vil åpne i Damsgårdsveien 211. Ill: Haltenbanken
 

Det nye biblioteket på Laksevåg blir et av 8 bydelsbibliotek som er del av Bergen Offentlige Bibliotek, med til sammen ca 130 ansatte og 1,4 million besøkende i året. Det nye biblioteket ligger sentralt i tradisjonsrike Laksevåg, en bydel med sterk identitet som en urban småby, med etnisk og kulturelt mangfold.

Ledige stillinger

Utlysing av 100% fast stilling som formidler med fokus på bibliotek som møteplass

Vi tilbyr en allsidig formidlerstilling og søker deg som er opptatt av å vite hva folk i bydelen, både voksne og barn, klubbene og foreningene drømmer om. Du holder deg oppdatert på det som skjer i lokalsamfunnet, og skaper tette og langsiktige relasjoner med samarbeidspartnere. Du er opptatt av biblioteket som en samlende arena, med gode tjenester for alle. Du liker å gjennomføre og fasilitere arrangementer og aktiviteter som engasjerer og knytter folk sammen. Du formidler gjerne bibliotekets samlinger og setter pris på en variert hverdag der du får delta i alle bibliotekets oppgaver. 

Se annonsen på Finn.
Søknadsfrist 14.06.2020


Utlysing av 100% fast stilling som bibliotekar/formidler med fokus på digital læring

Vi søker deg som ønsker å utvikle biblioteket til en attraktiv møteplass med gode tilbud for alle i bydelen. Du har gode digitale ferdigheter, er serviceinnstilt og glad i å jobbe med barn og voksne. Du ser verdien i kulturelt mangfold og er opptatt av å utjevne forskjeller og skape gode læringsopplevelser. Du formidler gjerne bibliotekets samlinger og setter pris på en variert hverdag der du får delta i alle bibliotekets oppgaver. 

Se annonsen på Finn.
Søknadsfrist 14.06.2020


Utlysing av 100% fast stilling som formidler for barn og unge ved Laksevåg bydelsbibliotek

Vi søker deg som er brennende engasjert i barn og unge, og har lyst til å skape en attraktiv møteplass på Laksevåg. Du er opptatt av å vite hva barn og unge i bydelen drømmer om, og holder deg orientert om det som skjer nasjonalt og lokalt. Du er opptatt av ulike kulturuttrykk, og er en dyktig formidler av litteratur, digitale medier og kultur. Du snakker godt med barn og unge, og engasjerer dem i ulike aktiviteter, slik at dere sammen er med på å skape det nye biblioteket. Du er opptatt av verdien i et flerkulturelt miljø, og ser biblioteket som en aktiv drivkraft i utviklingen av Laksevåg som bydel og lokalmiljø. Du bidrar i et godt og engasjert fagmiljø. 

Se annonsen på Finn.
Søknadsfrist 14.06.2020


Utlysing av  60% fast stilling som formidler ved Laksevåg bydelsbibliotek

Vi søker deg som har lyst til å være med på å skape en attraktiv møteplass for læring og opplevelser for barn og unge i Laksevåg. Du må kunne skape trygge relasjoner, og engasjere målgruppen i ulike aktiviteter og kulturuttrykk. Du er en dyktig formidler av litteratur, digitale medier og kultur, også til flerspråklige. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Se annonsen på Finn.
Søknadsfrist 14.06.2020