av Nettredaktør sist endret 2021-05-26T12:08:39+02:00
Utlysing av 60 % stilling i ett år som prosjektkoordinator for utvikling av et nytt bibliotekkonsept på Ny-Krohnborg skole i Solheim Nord, Årstad bydel.

Annonsen på Finn
Frist 02.06.2021


Bergen offentlige Bibliotek har fått tildelt prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket for å utvikle skolebiblioteket på Ny-Krohnborg skole til å bli en møteplass for hele lokalsamfunnet. Ny-Krohnborg skole ligger i en bydel med etnisk og kulturelt mangfold. I lokalmiljøet er det et brennende engasjement for området, og med prosjektet skal vi utvikle en ny type bibliotek i tråd med beboernes ønsker og behov. Resultatet skal bli et moderne bibliotek med plass for kunnskap i mange former; litteratur, digitale ressurser, fellesskap og mennesker- en sosial møteplass i lokalmiljøet.  

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere etater i kommunen. Som prosjektleder vil du være tilknyttet Bergen Offentlige Bibliotek, men koordinere en prosjektgruppe med representanter fra de involverte parter som skole, kultur, områdesatsingen og frivillighet. Prosjektet heter Lyshuset – fra skolebibliotek til fellesbibliotek, og prosjektbeskrivelsen kan leses på bibliotekutvikling.no 

Vi søker deg som er opptatt av menneskemøter, og som har de egenskapene som skal til for å skape engasjement rundt prosjektet og biblioteket. Du vil vite hva folk i bydelen drømmer om. Du er god på nettverksbygging og brukerinvolvering.  Du er god på prosjektkoordinering og har gode gjennomføringsevner. Du er opptatt av verdien i et flerkulturelt miljø, og ser biblioteket som en aktiv drivkraft i utviklingen av Årstad som bydel og lokalmiljø. Du bidrar i et godt og engasjert fagmiljø. 

Bergen Offentlige Bibliotek er en byens mest besøkte kulturinstitusjon med over 1000 arrangement og 1,4 million besøkende årlig. Biblioteket er i stadig utvikling, og vi trenger deg som utfordrer oss, og er med på å flytte oss videre.  

Arbeidsoppgaver

 • Skape en god møteplass med varierte aktiviteter og arrangementer med og for beboerne i området
 • Gjennomføre prosjektet Lyshuset – fra skolebibliotek til fellesbibliotek
 • Stimulere og legge til rette for barn og unges lesing, skaping og ytring
 • Være en del av skolens læringsmiljø
 • Koordinere et prosjektteam
 • Nettverksarbeid mot nærmiljø, fagressurser og samarbeidsallianser 

Kvalifikasjoner

 • Minst bachelor i bibliotek, kultur eller samfunnsfag
 • Erfaring med prosjektarbeid, helst prosjektledelse
 • Gode språkkunnskaper og erfaring med arbeid med flerspråklige er en fordel
 • God digital kompetanse med erfaring fra sosiale medier som kommunikasjonskanal
 • Interesse for litteratur og bibliotekarbeid 

Personlige egenskaper

 • Du er sosial, entusiastisk og initiativrik med god gjennomføringsevne
 • Du har gode samarbeidsevner og liker å dele din kompetanse
 • Du er en trygg voksen som kan skape gode relasjoner til andre
 • Du er fleksibel og liker utviklingsarbeid
 • Du må kunne jobbe selvstendig 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • 60 % engasjement i 1 år med mulighet for forlengelse 
 • Spennende oppgaver i et aktivt og utviklingsorientert bibliotek
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale