av Charlotte Myrbråten sist endret 2020-09-24T12:54:24+02:00
I oktober månad 2020 set Bjørgvin bispedøme fokus på sorg. Denne ”Sorgmånaden 2020” er eit samarbeid mellom Kyrkjerådet og deira kampanje ”Førstehjelp ved sorg” og ulike regionale og lokale aktørar. Arrangement i Bjørgvin skjer på ulike stader i bispedømet.
Tirsdag 13. oktober 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

95139006

Sokneprest Roar Strømme om sorg.

Stad: Bergen offentlege bibliotek, Strømgaten 6, Bergen.

For informasjon og påmelding: kyrkja.no/bjorgvin/sorg

Bergen Offentlige  Bibliotek

”Sorgmånaden 2020”: «Tap og sorg hos menneske med utviklingshemming»

”Sorgmånaden 2020”: «Tap og sorg hos menneske med utviklingshemming»

I oktober månad 2020 set Bjørgvin bispedøme fokus på sorg. Denne ”Sorgmånaden 2020” er eit samarbeid mellom Kyrkjerådet og deira kampanje ”Førstehjelp ved sorg” og ulike regionale og lokale aktørar. Arrangement i Bjørgvin skjer på ulike stader i bispedømet.

  • Tirsdag 13. oktober
  • 18:00 - 20:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS

Sokneprest Roar Strømme om sorg.

Stad: Bergen offentlege bibliotek, Strømgaten 6, Bergen.

For informasjon og påmelding: kyrkja.no/bjorgvin/sorg