av Charlotte Myrbråten sist endret 2022-01-05T13:12:47+01:00
Akademisk lunsj med Gro Anita Fonnes Flaten og Siri Smith.
Onsdag 30. mars 12:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

95139006
Akademia og institusjonar som Høgskulen på Vestlandet spiller ei viktig rolle både i utdanning av samfunnsborgarar og kunnskapsutvikling. Samstundes får akademia gjennom media kritikk for ikkje å inkludera drift av eigen verksemd, som reiseaktivitet og berekraftige innkjøp av varer og tenester, når berekraft setjast på agendaen. Høgskulen på Vestlandet framhald i sin strategi at institusjonen skal vera en drivkraft innan berekraftig utvikling, og at det tydeleg skal reflekterast i heile vår verksemd.
 
Prorektor for forsking ved HVL, Gro Anita Fonnes Flaten og klima- og berekraftkoordinator, Siri Smith vil i denne presentasjonen gje tilhøyrarane eit innblikk i kordan høgskulen jobbar, visa fram spanande døme og reflektera rundt denne utfordringa.
 
Akademisk lunsj er eit samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Bergen Offentlige Bibliotek, NHH og HVL.
Bergen Offentlige  Bibliotek

Akademisk lunsj: Berekraftig utvikling i akademia- lever som vi lærer?

Akademisk lunsj: Berekraftig utvikling i akademia- lever som vi lærer?

Akademisk lunsj med Gro Anita Fonnes Flaten og Siri Smith.

  • Onsdag 30. mars
  • 12:00 - 13:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
Akademia og institusjonar som Høgskulen på Vestlandet spiller ei viktig rolle både i utdanning av samfunnsborgarar og kunnskapsutvikling. Samstundes får akademia gjennom media kritikk for ikkje å inkludera drift av eigen verksemd, som reiseaktivitet og berekraftige innkjøp av varer og tenester, når berekraft setjast på agendaen. Høgskulen på Vestlandet framhald i sin strategi at institusjonen skal vera en drivkraft innan berekraftig utvikling, og at det tydeleg skal reflekterast i heile vår verksemd.
 
Prorektor for forsking ved HVL, Gro Anita Fonnes Flaten og klima- og berekraftkoordinator, Siri Smith vil i denne presentasjonen gje tilhøyrarane eit innblikk i kordan høgskulen jobbar, visa fram spanande døme og reflektera rundt denne utfordringa.
 
Akademisk lunsj er eit samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Bergen Offentlige Bibliotek, NHH og HVL.