av Charlotte Myrbråten sist endret 2022-01-24T10:24:10+01:00
Akademisk lunsj med Nina Serdarevic.
Onsdag 4. mai 12:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

95139006

PÅMELDING:

Akademisk lunsj: Hva oppfattes som en rettferdig fordeling av inntekt? (pameldingssystem.no)

For å undersøke disse spørsmålene lot et team forskere fra FAIR representative utvalg i USA og Norge bestemme faktisk inntektsfordeling for to arbeidstakere som hadde gjort en jobb. De to arbeidstakerne hadde ukjent nasjonalitet.

I tillegg til å diskutere hva som får borgere i Norge og USA til å akseptere ulikhet, presenterer Nina Serdarevic resultater fra en ny studie som spør om politikernes syn på inntektsulikhet representerer borgernes? Sammen med et team forskere undersøker hun hva representanter i Norge og USA oppfatter en rettferdig fordeling av inntekt. Hun vil sette eksperimentene i sammenheng med observert inntektsulikhet i Norge og USA.

Nina Serdarevic er en adferdsøkonomi og ansatt som forsker ved FAIR Insight Team, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og er tilknyttet FAIR - Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality ved NHH.


Akademisk lunsj er et samarbeid med Universitetsbiblioteket, Bergen Offentlige Bibliotek, NHH og HVL.

Bergen Offentlige  Bibliotek

Akademisk lunsj: Hva oppfattes som en rettferdig fordeling av inntekt?

Akademisk lunsj: Hva oppfattes som en rettferdig fordeling av inntekt?

Akademisk lunsj med Nina Serdarevic.

  • Onsdag 4. mai
  • 12:00 - 12:45
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS

PÅMELDING:

Akademisk lunsj: Hva oppfattes som en rettferdig fordeling av inntekt? (pameldingssystem.no)

For å undersøke disse spørsmålene lot et team forskere fra FAIR representative utvalg i USA og Norge bestemme faktisk inntektsfordeling for to arbeidstakere som hadde gjort en jobb. De to arbeidstakerne hadde ukjent nasjonalitet.

I tillegg til å diskutere hva som får borgere i Norge og USA til å akseptere ulikhet, presenterer Nina Serdarevic resultater fra en ny studie som spør om politikernes syn på inntektsulikhet representerer borgernes? Sammen med et team forskere undersøker hun hva representanter i Norge og USA oppfatter en rettferdig fordeling av inntekt. Hun vil sette eksperimentene i sammenheng med observert inntektsulikhet i Norge og USA.

Nina Serdarevic er en adferdsøkonomi og ansatt som forsker ved FAIR Insight Team, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og er tilknyttet FAIR - Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality ved NHH.


Akademisk lunsj er et samarbeid med Universitetsbiblioteket, Bergen Offentlige Bibliotek, NHH og HVL.