av Charlotte Myrbråten sist endret 2021-11-18T19:08:35+01:00
Teknologisk utvikling i menneske-maskin grenseflater, gjennombrudd i bioteknologi og en ny forståelse av aldring utfordrer vår grunnleggende forståelse av hva det vil si å være menneske.
Onsdag 16. februar 12:00
Hovedbiblioteket, Vårt Vestland (2. etg)

Kontakt

95139006
Teknologisk utvikling i menneske-maskin grenseflater, gjennombrudd i bioteknologi og en ny forståelse av aldring utfordrer vår grunnleggende forståelse av hva det vil si å være menneske. Det NFR finansierte prosjektet «Teknologer for Udødelighet» undersøker i hvilke grad forståelsen av menneskehets dødelighet er i ferd med å endre seg i kjølvannet av nye teknologier, som AI for «mind upload» og i ideen om bio-teknologi som kan reversere aldring.
 
Helt konkret vil forskere i dette prosjektet undersøke hvor forestillingene om teknovitenskapelig udødelighet kommer fra, og hvilke effekter de har, i praksis, gjennom etnografiske studier av transhumanistiske prosjekt som kryonikk og humanoiden Bina48. Vi vil også undersøke mer allmenne forestillinger knyttet til digitale avatarer og ideer om såkalt «second life». Prosjektet har to regionale fokus: USA og Russland. Av historiske årsaker, knyttet bl.a. til teknologi-og vitenskap kappløp mellom de to tidligere supert-maktene, er det nettopp her transhumanistiske prosjekt av denne typen er mest utviklet og hvor den offentlige debatten og tilstedeværelsen av transhumanistiske perspektiv, er størst.
 
Annelin Eriksen har arbeidet etnografisk i Vanuatu, i det Sørvestlige Stillehavet, siden 1995. Hun har arbeidet både på øyen Ambrym og i hovedstaden Port Vila. I nyere tid har hun også interessert seg for, og publisert om, globale religiøse bevegelser. Hennes forskningsinteresser har hovedsaklig vært temaer som kjønn, sosial og kulturell endring, fremtid, kosmologi og kristendom.
 
Hun har nylig endret forskningsfokus til forestillinger om fremtiden, og siden 2019 har hun arbeidet etnografisk med transhumanisme og udødlighetsbevegelser i USA. Hun er spesielt interessert i endrende kulturelle forestillinger om hva et menneske er i utvikling av ny teknologi som kunstig intelligens og roboter. Hovedfokuset her er å forstå hvordan ideer, forestillinger og visjoner om et nytt menneske (spesielt et kunstig forsterket menneske) i fremtiden, har konkrete sosial effekter i nåtiden, i alt fra politisk utforming til dannelse av nye religiøse og ideologiske bevegelser.
 
Eriksen har ledet det NFR-finansierte prosjektet Gender and Pentecostalism (2013-2017), hvor Melanesia og Afrika var regionale fokus. Et av hovedtemaene for dette prosjektet var religiøs og kulturell endring, og spesielt endring av person-begrepet. Utvikling av ny komparativ metodologi var også sentralt i dette prosjektet. Dette fokuset er videreført i Eriksen sitt nye NFR-finansierte forskningsprosjekt, Technoscientific Immortality: A Study of Human Futures, som handler om endringer i forestillinger om hva mennesket er og kan være.
 
Eriksen har publisert en monografi om Vanuatu, Gender, Christianity and Change (Routledge, 2008), og har medforfattet en monografi om pinsebevegelsen, Going to Pentecost (Berghahn Books, 2019), med Ruy Llera Blanes og Michelle MacCarthy. Sammen med sin ektemann, Knut M. Rio, fikk Eriksen i 2017 utdelt Fylkesakersprisen av Det Norske Videnskaps-Akademi for fremragende forskning innen sosialantropologi.
 
 
Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek, NHH, HVL og Universitetsbiblioteket.
Bergen Offentlige  Bibliotek

Akademisk lunsj med Annelin Eriksen

Akademisk lunsj med Annelin Eriksen

Teknologisk utvikling i menneske-maskin grenseflater, gjennombrudd i bioteknologi og en ny forståelse av aldring utfordrer vår grunnleggende forståelse av hva det vil si å være menneske.

  • Onsdag 16. februar
  • 12:00 - 13:00
  • Hovedbiblioteket, Vårt Vestland (2. etg)
  • GRATIS
Teknologisk utvikling i menneske-maskin grenseflater, gjennombrudd i bioteknologi og en ny forståelse av aldring utfordrer vår grunnleggende forståelse av hva det vil si å være menneske. Det NFR finansierte prosjektet «Teknologer for Udødelighet» undersøker i hvilke grad forståelsen av menneskehets dødelighet er i ferd med å endre seg i kjølvannet av nye teknologier, som AI for «mind upload» og i ideen om bio-teknologi som kan reversere aldring.
 
Helt konkret vil forskere i dette prosjektet undersøke hvor forestillingene om teknovitenskapelig udødelighet kommer fra, og hvilke effekter de har, i praksis, gjennom etnografiske studier av transhumanistiske prosjekt som kryonikk og humanoiden Bina48. Vi vil også undersøke mer allmenne forestillinger knyttet til digitale avatarer og ideer om såkalt «second life». Prosjektet har to regionale fokus: USA og Russland. Av historiske årsaker, knyttet bl.a. til teknologi-og vitenskap kappløp mellom de to tidligere supert-maktene, er det nettopp her transhumanistiske prosjekt av denne typen er mest utviklet og hvor den offentlige debatten og tilstedeværelsen av transhumanistiske perspektiv, er størst.
 
Annelin Eriksen har arbeidet etnografisk i Vanuatu, i det Sørvestlige Stillehavet, siden 1995. Hun har arbeidet både på øyen Ambrym og i hovedstaden Port Vila. I nyere tid har hun også interessert seg for, og publisert om, globale religiøse bevegelser. Hennes forskningsinteresser har hovedsaklig vært temaer som kjønn, sosial og kulturell endring, fremtid, kosmologi og kristendom.
 
Hun har nylig endret forskningsfokus til forestillinger om fremtiden, og siden 2019 har hun arbeidet etnografisk med transhumanisme og udødlighetsbevegelser i USA. Hun er spesielt interessert i endrende kulturelle forestillinger om hva et menneske er i utvikling av ny teknologi som kunstig intelligens og roboter. Hovedfokuset her er å forstå hvordan ideer, forestillinger og visjoner om et nytt menneske (spesielt et kunstig forsterket menneske) i fremtiden, har konkrete sosial effekter i nåtiden, i alt fra politisk utforming til dannelse av nye religiøse og ideologiske bevegelser.
 
Eriksen har ledet det NFR-finansierte prosjektet Gender and Pentecostalism (2013-2017), hvor Melanesia og Afrika var regionale fokus. Et av hovedtemaene for dette prosjektet var religiøs og kulturell endring, og spesielt endring av person-begrepet. Utvikling av ny komparativ metodologi var også sentralt i dette prosjektet. Dette fokuset er videreført i Eriksen sitt nye NFR-finansierte forskningsprosjekt, Technoscientific Immortality: A Study of Human Futures, som handler om endringer i forestillinger om hva mennesket er og kan være.
 
Eriksen har publisert en monografi om Vanuatu, Gender, Christianity and Change (Routledge, 2008), og har medforfattet en monografi om pinsebevegelsen, Going to Pentecost (Berghahn Books, 2019), med Ruy Llera Blanes og Michelle MacCarthy. Sammen med sin ektemann, Knut M. Rio, fikk Eriksen i 2017 utdelt Fylkesakersprisen av Det Norske Videnskaps-Akademi for fremragende forskning innen sosialantropologi.
 
 
Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek, NHH, HVL og Universitetsbiblioteket.