av Charlotte Myrbråten sist endret 2021-09-06T11:42:23+02:00
Etterlatte ved narkotikarelatert død.
Onsdag 1. desember 12:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

95139006
I sitt doktorgradsarbeid har Kristine Berg Titlestad studert hvordan etterlatte foreldre opplever konsekvenser og belastninger etter narkotikarelatert død og hvordan de håndterer hverdagen. Doktorgradsprosjektet er en del av END-prosjektet (Etterlatte ved narkotikarelatert død). END-prosjektet startet opp våren 2017 ved Institutt for velferd og deltaking, Fakultet for helse og sosialvitskap, ved Høgskolen på Vestlandet.
 
Titlestad er en av to prosjektledere i END. Bakgrunnen er at det hvert år dør 250-300 mennesker i Norge som følge av narkotikabruk. Norge ligger på Europa-toppen når det gjelder denne typen dødsfall, og i 2020 var tallet rekordhøyt. Narkotikarelatert død, og rusavhengiges og de etterlattes situasjon erkjennes av myndighetene som et alvorlig folkehelseproblem. Vi har lite kunnskap om hvordan det oppleves å miste et barn ved narkotikarelatert død. Doktorgradsprosjektet heter «Den spesielle sorgen» og i innlegget til Kristine Berg Titlestad vil hun beskrive hva som gjør denne sorgen spesiell og hvilke konsekvenser den har for de etterlatte og deres nettverk.
 
Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek, Universitetsbiblioteket, HVL og NHH. 
Bergen Offentlige  Bibliotek

Akademisk lunsj med Kristine Berg Titlestad

Akademisk lunsj med Kristine Berg Titlestad

Etterlatte ved narkotikarelatert død.

  • Onsdag 1. desember
  • 12:00 - 12:45
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
I sitt doktorgradsarbeid har Kristine Berg Titlestad studert hvordan etterlatte foreldre opplever konsekvenser og belastninger etter narkotikarelatert død og hvordan de håndterer hverdagen. Doktorgradsprosjektet er en del av END-prosjektet (Etterlatte ved narkotikarelatert død). END-prosjektet startet opp våren 2017 ved Institutt for velferd og deltaking, Fakultet for helse og sosialvitskap, ved Høgskolen på Vestlandet.
 
Titlestad er en av to prosjektledere i END. Bakgrunnen er at det hvert år dør 250-300 mennesker i Norge som følge av narkotikabruk. Norge ligger på Europa-toppen når det gjelder denne typen dødsfall, og i 2020 var tallet rekordhøyt. Narkotikarelatert død, og rusavhengiges og de etterlattes situasjon erkjennes av myndighetene som et alvorlig folkehelseproblem. Vi har lite kunnskap om hvordan det oppleves å miste et barn ved narkotikarelatert død. Doktorgradsprosjektet heter «Den spesielle sorgen» og i innlegget til Kristine Berg Titlestad vil hun beskrive hva som gjør denne sorgen spesiell og hvilke konsekvenser den har for de etterlatte og deres nettverk.
 
Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek, Universitetsbiblioteket, HVL og NHH.