av Charlotte Myrbråten sist endret 2022-01-13T18:04:42+01:00
I dette foredraget nærmar Dysthe seg temaet gjennom glimt frå si eiga livsreise, med utgangspunkt i ein liten grendaskule i Stryn, til lektor i Tromsø og undervisar og forskar ved Institutt for pedagogikk ved UiB, - inspirert undervegs av dialogfilosofar gjennom tidene frå Sokrates til Bakhtin.
Onsdag 2. februar 12:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

95139006
 
Dei tre spørjeorda i tittlen viser til hovudliner i foredraget. Først blir sentrale kjenneteikn ved dialogisk pedagogikk løfta fram. Deretter grunngir Dysthe kvifor det er viktig for undervisarar i alle fag å ha ei dialogisk tilnærming. Konkrete eksempel både frå eiga erfaring og frå forsking vil illustrere korleis dialogisk pedagogikk kan praktiserast på ulike læringsarenaer: skule, høgare utdanning og museum.
 
Olga Dysthe er professor emerita ved Institutt for pedagogikk, Psykologisk fakultet, UiB. I november blei ho tildelt Kongens fortenestmedalje «for sitt omfattende arbeid med dialogbasert undervisning og læring» (På Høyden 30.11.2021.) 
Bergen Offentlige  Bibliotek

Akademisk lunsj: Olga Dysthe: Dialogisk pedagogikk – kva, kvifor og korleis?

Akademisk lunsj: Olga Dysthe: Dialogisk pedagogikk – kva, kvifor og korleis?

I dette foredraget nærmar Dysthe seg temaet gjennom glimt frå si eiga livsreise, med utgangspunkt i ein liten grendaskule i Stryn, til lektor i Tromsø og undervisar og forskar ved Institutt for pedagogikk ved UiB, - inspirert undervegs av dialogfilosofar gjennom tidene frå Sokrates til Bakhtin.

  • Onsdag 2. februar
  • 12:00 - 12:45
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
 
Dei tre spørjeorda i tittlen viser til hovudliner i foredraget. Først blir sentrale kjenneteikn ved dialogisk pedagogikk løfta fram. Deretter grunngir Dysthe kvifor det er viktig for undervisarar i alle fag å ha ei dialogisk tilnærming. Konkrete eksempel både frå eiga erfaring og frå forsking vil illustrere korleis dialogisk pedagogikk kan praktiserast på ulike læringsarenaer: skule, høgare utdanning og museum.
 
Olga Dysthe er professor emerita ved Institutt for pedagogikk, Psykologisk fakultet, UiB. I november blei ho tildelt Kongens fortenestmedalje «for sitt omfattende arbeid med dialogbasert undervisning og læring» (På Høyden 30.11.2021.)