av Charlotte Myrbråten sist endret 2021-11-18T19:08:16+01:00
Gunnar Skirbekk er ein velkjend filosof. I denne boka skriv han om nokre av dei mest omdiskuterte tema her i landet i dei siste åra.
Onsdag 26. januar 12:00
Hovedbiblioteket, Vårt Vestland (2. etg)

Kontakt

95139006
Mangt er sagt om religion i vår tid, ut frå ulike vinklingar. Temaet i denne boka er «religion i moderne samfunn», og vinklinga er modernitetsteoretiske, i eit vitskapsfilo­sofisk perspektiv.
 
Første del handlar om forholdet mellom vitskap og religion, i eit vitskapsteoretisk perspektiv.
Andre del handlar om religion og ytringsfridom, slik det ter seg i moderne rettsstatar.
Tredje del handlar om religion og religionspolitikk i moderne og generøse velferdsstatar.
Fjerde og siste del drøftar eit par aktuelle bidrag i diskusjonen om religion i moderne samfunn, nemleg Jürgen Habermas’ bokverk frå 2019 og ei bok om islam av den tyrkisk-­amerikanske samfunnsvitaren Ahmet T. Kuru.
 
Gunnar Skirbekk er ein velkjend filosof. I denne boka skriv han om nokre av dei mest omdiskuterte tema her i landet i dei siste åra.
 
Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek, NHH, HVL og Universitetsbiblioteket.
Bergen Offentlige  Bibliotek

Akademisk lunsj: Religion i moderne samfunn med Gunnar Skirbekk

Akademisk lunsj: Religion i moderne samfunn med Gunnar Skirbekk

Gunnar Skirbekk er ein velkjend filosof. I denne boka skriv han om nokre av dei mest omdiskuterte tema her i landet i dei siste åra.

  • Onsdag 26. januar
  • 12:00 - 13:00
  • Hovedbiblioteket, Vårt Vestland (2. etg)
  • GRATIS
Mangt er sagt om religion i vår tid, ut frå ulike vinklingar. Temaet i denne boka er «religion i moderne samfunn», og vinklinga er modernitetsteoretiske, i eit vitskapsfilo­sofisk perspektiv.
 
Første del handlar om forholdet mellom vitskap og religion, i eit vitskapsteoretisk perspektiv.
Andre del handlar om religion og ytringsfridom, slik det ter seg i moderne rettsstatar.
Tredje del handlar om religion og religionspolitikk i moderne og generøse velferdsstatar.
Fjerde og siste del drøftar eit par aktuelle bidrag i diskusjonen om religion i moderne samfunn, nemleg Jürgen Habermas’ bokverk frå 2019 og ei bok om islam av den tyrkisk-­amerikanske samfunnsvitaren Ahmet T. Kuru.
 
Gunnar Skirbekk er ein velkjend filosof. I denne boka skriv han om nokre av dei mest omdiskuterte tema her i landet i dei siste åra.
 
Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek, NHH, HVL og Universitetsbiblioteket.