av Charlotte Myrbråten sist endret 2022-03-01T09:15:42+02:00
Foredrag ved Anna Helle-Valle, psykolog, forsker og daglig leder i Siste kapittel.
Torsdag 10. mars 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

95139006
Alderdommen er en viktig og verdifull del av livet. Vi lever i en tid der vi for første gang er flere eldre enn yngre i verden, noe som vil prege nesten alle samfunnsområder fremover. Eldreomsorgen vil bli en svært viktig del av våre velferdstjenester fremover, samtidig er dette et felt som er preget av lav status innen medisin, psykologi, forskning og i samfunnet generelt.
 
Har det noe å si at kvinner lever lenger enn menn, at det er flest kvinner som arbeider i eldreomsorgen, at det er flest døtre og svigerdøtre som tar den uformelle omsorgsbyrden og at det er flest kvinner som bor på sykehjem? Er det å bli eldre et lavstatus kvinneprosjekt? Eller er aldringen en viktig, faglig kompleks og ressursmessig potent livsfase som venter på å bli forstått og løftet frem?
 
Anna ledet Siste kapittel - en aldringsfestival i juni 2021, les mer om Siste kapittel-initiativet og deres prosjekter på www.sistekapittel.no
Bergen Offentlige  Bibliotek

Aldring - et kvinneprosjekt?

Aldring - et kvinneprosjekt?

Foredrag ved Anna Helle-Valle, psykolog, forsker og daglig leder i Siste kapittel.

  • Torsdag 10. mars
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
Alderdommen er en viktig og verdifull del av livet. Vi lever i en tid der vi for første gang er flere eldre enn yngre i verden, noe som vil prege nesten alle samfunnsområder fremover. Eldreomsorgen vil bli en svært viktig del av våre velferdstjenester fremover, samtidig er dette et felt som er preget av lav status innen medisin, psykologi, forskning og i samfunnet generelt.
 
Har det noe å si at kvinner lever lenger enn menn, at det er flest kvinner som arbeider i eldreomsorgen, at det er flest døtre og svigerdøtre som tar den uformelle omsorgsbyrden og at det er flest kvinner som bor på sykehjem? Er det å bli eldre et lavstatus kvinneprosjekt? Eller er aldringen en viktig, faglig kompleks og ressursmessig potent livsfase som venter på å bli forstått og løftet frem?
 
Anna ledet Siste kapittel - en aldringsfestival i juni 2021, les mer om Siste kapittel-initiativet og deres prosjekter på www.sistekapittel.no