av Marie Amdam sist endret 2022-08-22T10:30:25+02:00
Har du blitt sagt opp? Har du ikke fått utbetalt din rettmessige lønn? Opplever du diskriminering på arbeidsplassen? Kom på foredrag med Jussformidlingen torsdag den 24. november på Bergen Offentlige Bibliotek kl. 18:00 for å vite mer om dine rettigheter som arbeidstaker.
  • Arbeidsrett: Dine rettigheter forklart
  • 2022-11-24T18:00:00+01:00
  • 2022-11-24T19:00:00+01:00
  • Har du blitt sagt opp? Har du ikke fått utbetalt din rettmessige lønn? Opplever du diskriminering på arbeidsplassen? Kom på foredrag med Jussformidlingen torsdag den 24. november på Bergen Offentlige Bibliotek kl. 18:00 for å vite mer om dine rettigheter som arbeidstaker.
Torsdag 24. november 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

I dette foredraget vil det bli gitt en god gjennomgang av noen kjerneområder innenfor arbeidsretten:
- Diskrimineringsforbudet
- Arbeidsavtalen
- Arbeidsgivers styringsrett
- Lønn (feriepenger, minstelønn, overtid og mer.)
- Midlertidige ansettelser (ringehjelp)
- Avslutning av arbeidsforhold (bl.a. oppsigelse og avskjed)
 
Arbeidsrett er et rettsområde hvor Jussformidlingen har bred kompetanse ettersom mange av sakene våre omhandler dette. Vi kan bistå med både generell veiledning og behandle konkrete saker i tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Bergen Offentlige  Bibliotek

Arbeidsrett: Dine rettigheter forklart

Arbeidsrett: Dine rettigheter forklart

Har du blitt sagt opp? Har du ikke fått utbetalt din rettmessige lønn? Opplever du diskriminering på arbeidsplassen? Kom på foredrag med Jussformidlingen torsdag den 24. november på Bergen Offentlige Bibliotek kl. 18:00 for å vite mer om dine rettigheter som arbeidstaker.

  • Torsdag 24. november
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
I dette foredraget vil det bli gitt en god gjennomgang av noen kjerneområder innenfor arbeidsretten:
- Diskrimineringsforbudet
- Arbeidsavtalen
- Arbeidsgivers styringsrett
- Lønn (feriepenger, minstelønn, overtid og mer.)
- Midlertidige ansettelser (ringehjelp)
- Avslutning av arbeidsforhold (bl.a. oppsigelse og avskjed)
 
Arbeidsrett er et rettsområde hvor Jussformidlingen har bred kompetanse ettersom mange av sakene våre omhandler dette. Vi kan bistå med både generell veiledning og behandle konkrete saker i tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.