Logg inn

Glemt passord/pinkode?   Registrer deg her.
by Per Vold last modified 2017-03-24T11:13:02+00:00
Finnes det grenser for kva eit spel kan handle om? Finnes det tema som er tabu i spel? Er det riktig å gje spelarar ubehagelege opplevingar? Kan og bør spel ha politiske bodskap? Kva kan spelopplevingar lære oss om den verkelege verda? Gjelder ytringsfridommen for spelmediet?
Torsdag 30. mars 19:00
Hovedbiblioteket, Amalies Hage

Kontakt

55 56 85 07

I samarbeid med Bergen offentlige bibliotek og #gamebrary har forskarar knytt til prosjektet Games and Transgressive Aesthetics ved Universitetet i Bergen arrangert rollespelet Asylsøkjarane som iscenesetter utfordringer og vanskar knytt til asylinstituttet gjennom ein karikert intervjusituasjon. I denne paneldebatten vil representantar frå forskingsprosjektet, deltakande spelarar og personar som jobbar med asylproblematikk møtes for å diskutere ikkje berre dette spelet, men korleis spel kan brukast til å skape refleksjoner rundt vanskelege tema.

Panel vert annonsert fortløpande.