Logg inn

Glemt passord/pinkode?   Registrer deg her.
by Birgit Bjørgum last modified 2017-05-10T06:16:53+00:00
Tirsdag 9. mai kl. 18:00 vises filmen "Max Manus" i Auditoriet. Arrangør er Filmmuerne Filmklubb.
Tirsdag 9. mai 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

FILMER+ er en sosial og uformell filmkafé med gratis filmvisninger på Bergen Offentlige Bibliotek. Vi er for alle, men først og fremst deg som er ny i Norge og som ønsker å se gode filmer, praktisere norsk og bli bedre kjent med norsk samfunnsliv gjennom film.

Max Manus bygger på den virkelige historien om motstandsmannen Max Manus (1914-1996), soldat i Kompani Linge i de frie norske styrkene i England og senere storsabotør i Norge under krigen 1940-45.

Etter at Norge kapitulerte i juni dannet det seg etter hvert motstandsgrupper rundt i landet. Max ble raskt en pioner i motstandsbevegelsen. Sammen med kameratene Kolbein Lauring, Gregers Gram, Gunnar Sønsteby m.fl. sto de bak Norges første illegale avis "VI VIL OSS ET LAND".

Filmen dekker tre av de mest spektakulære aksjonene - Operasjon Mardonius i 1943 der Max & Co padler inni Oslo Havn i kanoer og sprenger tre tyske skip med tidsinnstilte bomber, aksjonen mot Arbeidstjenestens arkiv i 1944 der de setter en stopp for Quislings planer om å kalle ut norsk ungdom til tysk krigstjeneste på Østfronten, og sist men ikke minst, senkingen av det notoriske fange- og troppetransportskipet Donau i januar 1945.

Max Manus er et usminket krigsdrama om en av Norges mest kjente sabotører. Filmen tar oss med på noen av de dristigste sabotasjeaksjonene under 2. verdenskrig og gir et bilde av personene bak, valgene de måtte gjøre og hvilken effekt krig har på mennesker.

Vi møtes i Amalies Hage etter filmen.FILMER+ is a social and casual movie cafe with free screenings at the Bergen Public Library. We are for everyone, but primarily you who are new in Norway and who want to see good movies, practice Norwegian and become better acquainted with Norwegian society through film.

MAX MANUS is based on the real story of the resistance fighter Max Manus (1914-1996), soldier in Kompani Linge in the free Norwegian forces in England and later saboteur in Norway during the war from 1940 to 1945.

After Norway was capitulated in June, resistance groups formed gradually around the country. Max quickly became a leader in the resistance movement. Along with Kolbein Lauring, Gregers Gram, Gunnar Sønsteby etc., they established Norway's first illegal newspaper "VI VIL OSS ET LAND".

The film covers three of the most spectacular attacks - Operation Mardonius in 1943 where Max & Co paddle inside the Port of canoes and shatter three German ships with time bombs, the operation against Labor Service's archives in 1944 where they put a stop to Quisling's plans to call out Norwegian youth for German war on the Eastern Front, and last but not least, the sinking of the notorious prisoner and the troop transport ship Donau in January 1945.

MAX MANUS is a gritty drama about one of Norway's most famous saboteurs. The film takes us on some of the most daring sabotage missions during World War 2 and gives a picture of the people behind, the choices they had to do and what effect war has on people.

We meet in Amalies Hage after the film.

Genre: Action / Drama / Krigsfilm
Regi: Espen Sandberg, Joachim Rønning
Age limit: 12 due to several violent and shooting scenes
1 t. 57 min.