Logg inn

Glemt passord/pinkode?   Registrer deg her.
by Ida Amalie Svensson last modified 2017-04-18T08:30:55+00:00
Human-Etisk forbund inviterer politikere og livssynsrepresentanter for å drøfte hvor grensene bør gå mellom stat og religion. Åpent for alle interesserte.
Fredag 21. april 08:00
Hovedbiblioteket, Amalies Hage

Kontakt

977 501 06

Den norske kirke er nå en egen enhet og det utredes nye finansieringsmodeller for tros- og livssynssamfunn. Bør staten finansiere tros- og livssynssamfunn overhodet? Hvilke oppgaver skal tros- og livssynssamfunnene ha? Aktivitetsutvalget i Human-Etisk Forbund Hordaland inviterer til frokostmøte om statens rolle overfor Den norske kirke og resten av livssynssfeltet i Norge.

Lars-Petter Helgestad fra Human-Etisk Forbund innleder om Kulturdepartementets forslag til finansieringsmodeller. Han deltar i paneldebatten etterpå.

Panelet består av:
Lars-Petter Helgestad fra Human-Etisk Forbund.
Silje Hjemdal fra Fremskrittspartiet FrP / Hordaland FrP
Mikkel Grüner fra SV - Sosialistisk Venstreparti / Bergen SV
Egil Morland fra NLA Høgskolen representerer Den norske kirke

Debatten er åpen for alle, og det er rom for å kjøpe morgenkaffen eller noe å spise til frokost i
.

Velkommen!