Strategien setter mål for spillpolitikken og ser nærmere på rammevilkårene for spillbransjen og bruk av dataspill i Norge. Strategien inneholder en rekke oppfølgingspunkter regjeringen vil jobbe videre med i strategiperioden 2020-2022.  (Pressemelding)