av Marie Amdam sist endret 2022-10-20T15:12:22+01:00
Litterær samtale om språk og identitet i Atle Berges Nordhordlands-roman “Puslingar” (2018)
Torsdag 20. oktober 18:00
Hovedbiblioteket, Amalies Hage

Kontakt

Bergensdialekta breier seg, og nynorsk er ikkje lenger den dominerande målforma. Tilhøvet mellom språk og identitet er også ein sentral konflikt for hovudpersonen, Marita, som me følgjer frå tidleg oljealder på 1980-talet og Alexander Kielland-ulukka til ho vert student på NTNU i Trondheim.
I regi av Bergen Offentlege Bibliotek og Kompetansenettverket i norsk i Vestland fylkeskommune
Amalies Hage
Bergen Offentlige  Bibliotek

Bymann og stril, periferi og sentrum - Strilen i eit mangfaldsperspektiv

Bymann og stril, periferi og sentrum - Strilen i eit mangfaldsperspektiv

Litterær samtale om språk og identitet i Atle Berges Nordhordlands-roman “Puslingar” (2018)

  • Torsdag 20. oktober
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, Amalies Hage
  • GRATIS
Bergensdialekta breier seg, og nynorsk er ikkje lenger den dominerande målforma. Tilhøvet mellom språk og identitet er også ein sentral konflikt for hovudpersonen, Marita, som me følgjer frå tidleg oljealder på 1980-talet og Alexander Kielland-ulukka til ho vert student på NTNU i Trondheim.
I regi av Bergen Offentlege Bibliotek og Kompetansenettverket i norsk i Vestland fylkeskommune
Amalies Hage