av Charlotte Myrbråten sist endret 2022-10-13T10:11:50+01:00
Foredrag med Hans Fredrik Marthinussen på Bergen Offentlige Bibliotek, tirsdag 18. oktober klokken 18:00.
Tirsdag 18. oktober 18:00
Hovedbiblioteket, Amalies hage

Kontakt

95139006
 
I den norske rusreformdebatten er det flere ulike posisjoner. Opprinnelig ville mange politikere ikke bruke ordet avkriminalisering, men sa i stedet at bruk av ulovlige rusmidler skulle flyttes ut av straffesystemet og inn i helsevesenet. Noen snakket om ulike former for depenalisering – altså en reduksjon av straffene. Etter hvert tok blant annet daværende helseminister Bent Høie ordet avkriminalisering i sin munn og sa tydelig at vi skulle slutte å straffe rusbruk. Likevel skulle altså bruken være ulovlig – men ikke straffbar. Dette har blant annet en rekke politifolk gitt uttrykk for er vanskelig for folk og forstå, og at særlig ungdom oppfatter avkriminaliseringen som en legalisering.
 
Hans Fredrik Marthinussen er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og har en ph.d. i rettsvitenskap.
 
I dette foredraget vil han gå gjennom de ulike måtene å regulere rusmidler på, og klargjøre skillet mellom avkriminalisering og legalisering. Han vil også se noe nærmere på den kraftige reduksjonen av straffenivået norske domstoler, med Høyesterett i spissen, har gjennomført i løpet av det siste året.
 
Del to i en serie på tre foredrag.
Bergen Offentlige  Bibliotek

Fra straff til hjelp, depenalisering, avkriminalisering og legalisering

Fra straff til hjelp, depenalisering, avkriminalisering og legalisering

Foredrag med Hans Fredrik Marthinussen på Bergen Offentlige Bibliotek, tirsdag 18. oktober klokken 18:00.

  • Tirsdag 18. oktober
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, Amalies hage
  • GRATIS
 
I den norske rusreformdebatten er det flere ulike posisjoner. Opprinnelig ville mange politikere ikke bruke ordet avkriminalisering, men sa i stedet at bruk av ulovlige rusmidler skulle flyttes ut av straffesystemet og inn i helsevesenet. Noen snakket om ulike former for depenalisering – altså en reduksjon av straffene. Etter hvert tok blant annet daværende helseminister Bent Høie ordet avkriminalisering i sin munn og sa tydelig at vi skulle slutte å straffe rusbruk. Likevel skulle altså bruken være ulovlig – men ikke straffbar. Dette har blant annet en rekke politifolk gitt uttrykk for er vanskelig for folk og forstå, og at særlig ungdom oppfatter avkriminaliseringen som en legalisering.
 
Hans Fredrik Marthinussen er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og har en ph.d. i rettsvitenskap.
 
I dette foredraget vil han gå gjennom de ulike måtene å regulere rusmidler på, og klargjøre skillet mellom avkriminalisering og legalisering. Han vil også se noe nærmere på den kraftige reduksjonen av straffenivået norske domstoler, med Høyesterett i spissen, har gjennomført i løpet av det siste året.
 
Del to i en serie på tre foredrag.