av Charlotte Myrbråten sist endret 2022-09-20T15:48:09+01:00
Gina Krog (1847-1916) satsa alt på kvinnekampen. 33 år gammal sa ho opp lærarjobben for å «ofra seg» for saka. Målet var full kvinnefrigjering, som sjølvsagt omfatta både stemmerett, økonomisk sjølvstende, rett til å velja yrke og utdanning, og lik lønn for kvinner og menn.
  • Gina Krog – ein framsynt feminist
  • 2022-09-20T18:00:00+02:00
  • 2022-09-20T19:00:00+02:00
  • Gina Krog (1847-1916) satsa alt på kvinnekampen. 33 år gammal sa ho opp lærarjobben for å «ofra seg» for saka. Målet var full kvinnefrigjering, som sjølvsagt omfatta både stemmerett, økonomisk sjølvstende, rett til å velja yrke og utdanning, og lik lønn for kvinner og menn.
Tirsdag 20. september 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

95139006
Krog var med og starta Norsk kvinnesaksforening i 1884 og Kvinnestemmerettsforeningen i 1885. Ho var redaktør for Nylænde, det første kvinnepolitiske tidsskriftet i Noreg, frå starten i 1887, og gjekk i spissen for å få starta Norske kvinners nasjonalråd i 1904.
Gina Krog var ei karismatisk heltinne i stemmerettskampen, men ikkje alltid like suveren i det daglege organisasjonsarbeidet.
I lag med andre dyktige kvinner gjorde ho mykje for å forandra Noreg.
 
Samtale om Gina Krog med forfatter Magnhild Folkvord og professor Hanne M. Johansen.
 
Arrangør: Bergen Kvinnesaksforening. 
Bergen Offentlige  Bibliotek

Gina Krog – ein framsynt feminist

Gina Krog – ein framsynt feminist

Gina Krog (1847-1916) satsa alt på kvinnekampen. 33 år gammal sa ho opp lærarjobben for å «ofra seg» for saka. Målet var full kvinnefrigjering, som sjølvsagt omfatta både stemmerett, økonomisk sjølvstende, rett til å velja yrke og utdanning, og lik lønn for kvinner og menn.

  • Tirsdag 20. september
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
Krog var med og starta Norsk kvinnesaksforening i 1884 og Kvinnestemmerettsforeningen i 1885. Ho var redaktør for Nylænde, det første kvinnepolitiske tidsskriftet i Noreg, frå starten i 1887, og gjekk i spissen for å få starta Norske kvinners nasjonalråd i 1904.
Gina Krog var ei karismatisk heltinne i stemmerettskampen, men ikkje alltid like suveren i det daglege organisasjonsarbeidet.
I lag med andre dyktige kvinner gjorde ho mykje for å forandra Noreg.
 
Samtale om Gina Krog med forfatter Magnhild Folkvord og professor Hanne M. Johansen.
 
Arrangør: Bergen Kvinnesaksforening.