av Eli Vaage sist endret 2022-09-22T09:17:28+01:00
Hvordan står det til med ytringsfriheten? Ragna Aarli presenterer hovedfunn og anbefalinger i rapporten til Ytringsfrihetskommisjonen.
Onsdag 28. september 12:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

55 56 85 00
Mulighetene til å ytre seg har endret seg radikalt med fremveksten av internett. De fleste har fått bedre tilgang på informasjon og større publikum til egne ytringer enn i en førdigital tid. Det gjelder ikke alle, og digitale samtalerom fungerer heller ikke alltid godt. Mange erfarer at sosiale medier blir misbrukt til hets og sjikane, til desinformasjon og feilinformasjon. Store plattformselskaper som Google, Meta og Twitter legger dessuten premisser for ytringsfriheten som enkeltindividene knapt kan overskue og som Norge ikke kan gjøre noe med alene.
 
Endringene av rammevilkårene for ytringsfriheten i et nytt årtusen var bakgrunnen for at det ble nedsatt en Ytringsfrihetskommisjon i 2020. Kommisjonen offentliggjør sin utredning av ytringsfrihetens stilling i Norge den 15. august 2022. Rapporten inneholder en rekke forslag til tiltak som kan gi bedre rammevilkår for en åpen og opplyst offentlig samtale.
 
Ragna Aarli var medlem av kommisjonen og vil presentere hovedfunn og anbefalinger i rapporten.
 
Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Bergen Offentlige Bibliotek, HLV og NHH
Bergen Offentlige  Bibliotek

Akademisk lunsj - Ytringsfrihet i internettets tidsalder

Akademisk lunsj - Ytringsfrihet i internettets tidsalder

Hvordan står det til med ytringsfriheten? Ragna Aarli presenterer hovedfunn og anbefalinger i rapporten til Ytringsfrihetskommisjonen.

  • Onsdag 28. september
  • 12:00 - 12:30
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
Mulighetene til å ytre seg har endret seg radikalt med fremveksten av internett. De fleste har fått bedre tilgang på informasjon og større publikum til egne ytringer enn i en førdigital tid. Det gjelder ikke alle, og digitale samtalerom fungerer heller ikke alltid godt. Mange erfarer at sosiale medier blir misbrukt til hets og sjikane, til desinformasjon og feilinformasjon. Store plattformselskaper som Google, Meta og Twitter legger dessuten premisser for ytringsfriheten som enkeltindividene knapt kan overskue og som Norge ikke kan gjøre noe med alene.
 
Endringene av rammevilkårene for ytringsfriheten i et nytt årtusen var bakgrunnen for at det ble nedsatt en Ytringsfrihetskommisjon i 2020. Kommisjonen offentliggjør sin utredning av ytringsfrihetens stilling i Norge den 15. august 2022. Rapporten inneholder en rekke forslag til tiltak som kan gi bedre rammevilkår for en åpen og opplyst offentlig samtale.
 
Ragna Aarli var medlem av kommisjonen og vil presentere hovedfunn og anbefalinger i rapporten.
 
Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Bergen Offentlige Bibliotek, HLV og NHH