av Kjersti Egge — sist endret 2023-07-03T10:18:32+02:00
Med: Amani Abo Shabana, Wesam Almadani, Benyamin Farnam og Emmanuel Shokrian
Lørdag 26. august 13:00
Hovedbiblioteket, Storsalen 1. etg

Hvordan kan man bevise sin seksuelle orientering? Hvordan er det å være skeiv i voksenopplæringen i Norge? Hvordan er prosessen for å få asyl for skeive flyktninger i Norge? Hva gjør integreringspolitikken med skeive innvandrere i Norge? Er det mulig å gå tilbake i skapet etter man har opplevd frihet?

Fire av Norges fribyforfattere samtaler om hvordan asylprosessen og integreringssystemet kan oppleves for skeive med flyktningebakgrunn. De snakker også om utfordringer som omgir dem - som rasisme, homofobi, islamofobi og dårlig sosial kontroll av miljøet rundt dem.

Arrangementet består av to deler.
I første del skal vi ha en workshop der vi stiller noen spørsmål til publikum og hører hva publikum tenker om spørsmålene. Deretter ser vi to episoder dokumentarfilm om «flyktningsituasjonen» og «integrering, eller komme ut av skapet igjen» og diskuterer ulike sider ved problemstillingen.

Usynlige Stemmer er et prosjekt som ønsker spesielt å synliggjøre fribyforfattere/-kunstnere i norsk offentlighet gjennom å fokusere på kampen de har hatt og fortsatt kjemper. Prosjektet vil særlig være en støtte for alle dem som ikke tør å være åpne av frykt for å oppleve truende og kontrollerende adferd i sine miljøer.

Amani AboShabana er poet og aktivist fra Egypt. Deltar med poesi og tekster oversatt til norsk, og vil formidle erfaringer som lesbisk forfatter i Egypt og vanskeligheter for lhbtq+ personer med innvandrerbakgrunn om selvaksept og identitet.

Benyamin Farnam er Fribyforfatter og filmskaper født og oppvokst i Iran. Han er utdannet innen film og jobber med temaet asyl. Han har utgitt flere poesibøker og artikler innen seksualitet.

Wesam Almadani er forfatter og aktivist fra Gaza. Har kunnskap om å være lesbisk i Midtøsten, juridisk og i sosiale situasjoner for skeive personer i Midtøsten, religion, utfordring for skeive med innvandringsbakgrunn i Norge, og det norske helsesystemets utfordringer for transpersoner med innvandringsbakgrunn. Wesams litterære verk er oversatt til engelsk, norsk, svensk, hebraisk og italiensk.

Emmanuel Shokrian er iransk psykolog og sosiolog. Han forsker spesielt på den historiske sosiologien og seksualitetens historie i MENAT (Midtøsten, Nord-Afrika og Tyrkia). Et av hans siste arbeider er The Historical Study of the Iranian Queer Non-Movement.

Bergen Offentlige  Bibliotek

Bergen Friby 15 år: Usynlige stemmer: Tilbake i skapet

Bergen Friby 15 år: Usynlige stemmer: Tilbake i skapet

Med: Amani Abo Shabana, Wesam Almadani, Benyamin Farnam og Emmanuel Shokrian

  • Lørdag 26. august
  • 13:00 - 14:30
  • Hovedbiblioteket, Storsalen 1. etg
  • GRATIS

Hvordan kan man bevise sin seksuelle orientering? Hvordan er det å være skeiv i voksenopplæringen i Norge? Hvordan er prosessen for å få asyl for skeive flyktninger i Norge? Hva gjør integreringspolitikken med skeive innvandrere i Norge? Er det mulig å gå tilbake i skapet etter man har opplevd frihet?

Fire av Norges fribyforfattere samtaler om hvordan asylprosessen og integreringssystemet kan oppleves for skeive med flyktningebakgrunn. De snakker også om utfordringer som omgir dem - som rasisme, homofobi, islamofobi og dårlig sosial kontroll av miljøet rundt dem.

Arrangementet består av to deler.
I første del skal vi ha en workshop der vi stiller noen spørsmål til publikum og hører hva publikum tenker om spørsmålene. Deretter ser vi to episoder dokumentarfilm om «flyktningsituasjonen» og «integrering, eller komme ut av skapet igjen» og diskuterer ulike sider ved problemstillingen.

Usynlige Stemmer er et prosjekt som ønsker spesielt å synliggjøre fribyforfattere/-kunstnere i norsk offentlighet gjennom å fokusere på kampen de har hatt og fortsatt kjemper. Prosjektet vil særlig være en støtte for alle dem som ikke tør å være åpne av frykt for å oppleve truende og kontrollerende adferd i sine miljøer.

Amani AboShabana er poet og aktivist fra Egypt. Deltar med poesi og tekster oversatt til norsk, og vil formidle erfaringer som lesbisk forfatter i Egypt og vanskeligheter for lhbtq+ personer med innvandrerbakgrunn om selvaksept og identitet.

Benyamin Farnam er Fribyforfatter og filmskaper født og oppvokst i Iran. Han er utdannet innen film og jobber med temaet asyl. Han har utgitt flere poesibøker og artikler innen seksualitet.

Wesam Almadani er forfatter og aktivist fra Gaza. Har kunnskap om å være lesbisk i Midtøsten, juridisk og i sosiale situasjoner for skeive personer i Midtøsten, religion, utfordring for skeive med innvandringsbakgrunn i Norge, og det norske helsesystemets utfordringer for transpersoner med innvandringsbakgrunn. Wesams litterære verk er oversatt til engelsk, norsk, svensk, hebraisk og italiensk.

Emmanuel Shokrian er iransk psykolog og sosiolog. Han forsker spesielt på den historiske sosiologien og seksualitetens historie i MENAT (Midtøsten, Nord-Afrika og Tyrkia). Et av hans siste arbeider er The Historical Study of the Iranian Queer Non-Movement.