Hopp til hovedinnhold
av EON sist endret 2024-05-16T13:57:35+02:00
Laila Abuqatma (mor) og Ibraheem Mansour (sønn) er aktive bergensere. Begge er stolte over bakgrunn og kulturelle røtter fra Palestina og flyktningetilværelse i Syria. Men i dagens situasjon i Palestina, kjenner de begge både på sinne og sorg. Samtidig kjenner de glede over å være positive deler av og deltakere i det norske samfunnet. Ved Memoar.
  • Bergensminne: Om å være palestinsk bergenser
  • 2024-05-21T18:00:00+02:00
  • 2024-05-21T19:00:00+02:00
  • Laila Abuqatma (mor) og Ibraheem Mansour (sønn) er aktive bergensere. Begge er stolte over bakgrunn og kulturelle røtter fra Palestina og flyktningetilværelse i Syria. Men i dagens situasjon i Palestina, kjenner de begge både på sinne og sorg. Samtidig kjenner de glede over å være positive deler av og deltakere i det norske samfunnet. Ved Memoar.
Tirsdag 21. mai 18:00
Auditoriet

Kontakt

"Bergensminne" er et samarbeid mellom Memoar og Bergen off. Bibliotek, om formidling av muntlig historie gjennom dybdeintervju med "vanlige folk". Intervjuere tirsdag 21. mai blir Arve Johs. Nilsen og Kari Thorkildsen. Arrangementet blir i Auditoriet i underetasjen på Bergen off. Bibliotek. Det er gratis - og alle er velkomne!
Se mer på www.memoar.no/bergensminne

Bergen Offentlige  Bibliotek

Bergensminne: Om å være palestinsk bergenser

Bergensminne: Om å være palestinsk bergenser

Laila Abuqatma (mor) og Ibraheem Mansour (sønn) er aktive bergensere. Begge er stolte over bakgrunn og kulturelle røtter fra Palestina og flyktningetilværelse i Syria. Men i dagens situasjon i Palestina, kjenner de begge både på sinne og sorg. Samtidig kjenner de glede over å være positive deler av og deltakere i det norske samfunnet. Ved Memoar.

  • Tirsdag 21. mai
  • 18:00 - 19:00
  • Auditoriet
  • GRATIS

"Bergensminne" er et samarbeid mellom Memoar og Bergen off. Bibliotek, om formidling av muntlig historie gjennom dybdeintervju med "vanlige folk". Intervjuere tirsdag 21. mai blir Arve Johs. Nilsen og Kari Thorkildsen. Arrangementet blir i Auditoriet i underetasjen på Bergen off. Bibliotek. Det er gratis - og alle er velkomne!
Se mer på www.memoar.no/bergensminne