av Marie Amdam sist endret 2022-11-21T08:51:14+01:00
Ein mann på tvers av si samtid. Lyrikar Georg Johannesen kunne vere ein nådelaus polemikar som gjekk til åtak på kven det skulle vere. Samstundes skreiv han nokre av dei vakraste dikta som er skrivne på norsk. I 1990 blei Ars moriendi kåra til 1900-talets beste norske diktsamling.
  • Bibliotekfest: Alfred Fidjestøl om Georg Johannesen
  • 2022-12-03T14:00:00+01:00
  • 2022-12-03T15:00:00+01:00
  • Ein mann på tvers av si samtid. Lyrikar Georg Johannesen kunne vere ein nådelaus polemikar som gjekk til åtak på kven det skulle vere. Samstundes skreiv han nokre av dei vakraste dikta som er skrivne på norsk. I 1990 blei Ars moriendi kåra til 1900-talets beste norske diktsamling.
Lørdag 3. desember 14:00
Hovedbiblioteket, UROM

Kontakt

PÅMELDING:

https://bergenkommune.pameldingssystem.no/bibliotekfest-alfred-fidjestol-om-georg-johannsen

Ved hjelp av ei rekkje nye kjelder skildrar denne biografien eit uvanleg og fascinerande livsløp. Som liten opplevde Georg Johannesen krigen på nært hald og blei merkt for livet av det. Han blei seinare fengsla for militærnekting, ekskludert frå Arbeidarpartiet og var sentral ved etableringa av Sosialistisk Folkeparti.  
 
Trass eit uvanleg lyrisk talent ville han ikkje vere lyrikar. I staden var han universitetsprofessor i retorikk, men også her i konstant opposisjon til det norske fagmiljøet. Georg Johannesen var heile livet ein mann på tvers av si samtid. Han var kompleks og paradoksal, ikkje alltid like lett å forstå, men alltid tru og konsekvent mot sin eigen rasjonalitet, i tråd med det han sjølv hadde fastslått: «Skjelettet er innerst / i hver eneste  
mann / Og hva har jeg innerst i hjertet? / Innerst i hjertet har jeg min forstand.»

Foredrag ved Alfred Fidjestøl.

Bergen Offentlige  Bibliotek

Bibliotekfest: Alfred Fidjestøl om Georg Johannesen

Bibliotekfest: Alfred Fidjestøl om Georg Johannesen

Ein mann på tvers av si samtid. Lyrikar Georg Johannesen kunne vere ein nådelaus polemikar som gjekk til åtak på kven det skulle vere. Samstundes skreiv han nokre av dei vakraste dikta som er skrivne på norsk. I 1990 blei Ars moriendi kåra til 1900-talets beste norske diktsamling.

  • Lørdag 3. desember
  • 14:00 - 15:00
  • Hovedbiblioteket, UROM
  • GRATIS

PÅMELDING:

https://bergenkommune.pameldingssystem.no/bibliotekfest-alfred-fidjestol-om-georg-johannsen

Ved hjelp av ei rekkje nye kjelder skildrar denne biografien eit uvanleg og fascinerande livsløp. Som liten opplevde Georg Johannesen krigen på nært hald og blei merkt for livet av det. Han blei seinare fengsla for militærnekting, ekskludert frå Arbeidarpartiet og var sentral ved etableringa av Sosialistisk Folkeparti.  
 
Trass eit uvanleg lyrisk talent ville han ikkje vere lyrikar. I staden var han universitetsprofessor i retorikk, men også her i konstant opposisjon til det norske fagmiljøet. Georg Johannesen var heile livet ein mann på tvers av si samtid. Han var kompleks og paradoksal, ikkje alltid like lett å forstå, men alltid tru og konsekvent mot sin eigen rasjonalitet, i tråd med det han sjølv hadde fastslått: «Skjelettet er innerst / i hver eneste  
mann / Og hva har jeg innerst i hjertet? / Innerst i hjertet har jeg min forstand.»

Foredrag ved Alfred Fidjestøl.