BOB UNG - Teknologi, tegning og prating!

BOB UNG er et tilbud for deg mellom 15 og 19 år og som har lyst til å kombinere teknologi, tegning og prating. Husk påmelding!

Hva gjør vi?

Vi skal møtes en tirsdag i måneden.
Første gang får vi en god innføring i programmet Procreate, de neste gangene jobber vi videre med prosjektene våre.

Vi holder iPad og Pencil.

Datoer vår 2022

Tirsdag 8. februar kl. 18:00 - 19:30
Digital tegning med Trine! Vi bruker Procreate på iPad!

Tirsdag 8. mars kl. 18:00 - 19:30
Vi jobber videre med prosjektene våre.

Tirsdag 5. april kl. 18:00 - 19:30
Vi jobber videre med prosjektene våre.

Tirsdag 3. mai kl. 18:00 - 19:30
Vi jobber videre med prosjektene våre.


PÅMELDING*

Husk å melde deg på til: inger@bergenbibliotek.no

(*inntil 10 deltagere hver gang!)