av Charlotte Myrbråten sist endret 2022-03-24T13:41:43+02:00
I forkant av åpningen av Bodies of knowledge (Bergen) inviterer BIT Teatergarasjen til presentasjon av prosjektet på Bergen Offentlige Bibliotek
Torsdag 24. mars 18:00
Hovedbiblioteket, UROM

Kontakt

95139006
Arrangementer er gratis og åpent for alle - bare å møte opp!
Bodies of knowlegde (BOK) er et sted hvor folk kan lære av hverandre. I et nomadisk klasserom - en midlertidig paviljong i Bergen sentrum - inviterer vi over en lengre periode til å lære ting vi vanligvis ikke lærer, fortalt med stemmer vi ikke så ofte hører, fra forskjellige deler av samfunnet og verden. Bodies of knowledge er et prosjekt initiert av den belgiske koreografen Sarah Vanhee, som tar form i Bergen som første stopp på en lengre internasjonal turné.
 
I forkant av åpningen av Bodies of knowledge (Bergen) inviterer BIT Teatergarasjen til presentasjon av prosjektet på Bergen Offentlige Bibliotek. Sammen skal vi dykke ned i spørsmål som;
- hva ønsker du å lære eller avlære?
- hvem ønsker du å lytte til?
- hvilken kunnskap ønsker du å dele?
 
Vi ønsker velkommen til en åpen BOK-seanse hvor vi også ser nærmere på kunstaktivisme ved å møtes i grenselandet mellom sosial og kunstnerisk praksis.
 
Bodies of knowledge (Bergen) skjer mellom april og juni, endelige program, tidspunkt og sted annonseres.
Bodies of knowledge (Bergen) presenteres i rammen av det europeiske nettverket Create to Connect → Create to Impact, et prosjekt som er delfinansiert av Kreativt Europa-programmet til EU.
Arrangementet er støttet av Fritt Ord.
----------
The event is free and open to all - just to show up!
Bodies of knowledge (BOK) is a place where people can learn from each other. In a nomadic classroom - a temporary pavilion in the centre of Bergen - we invite over a period of time to learn things one usually does not learn, told by voices that are not always heard, from different parts of society and the world. Bodies of knowledge is a project initiated by the Belgian choreographer Sarah Vanhee and Bergen is the first stop on an extensive international tour.

Ahead of the opening of Bodies of knowledge (Bergen), BIT Teatergarasjen invite you to a presentation of the project at Bergen Public Library. Together we’ll dive into questions such as:
- what do you wish to learn or to unlearn?
- who would you like to listen to?
- what knowledge would you like to share?

We welcome you to an open BOK session where we’ll also take a closer look at art activism by meeting in the borderland between social and artistic practice.
Bodies of knowledge (Bergen) happens between April and June, final program, time and place will be announced.
Bodies of knowledge (Bergen) is presented in the frame of the European network Create to Connect → Connect to Impact, a project co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.
The event is supported by Fritt Ord.
Bergen Offentlige  Bibliotek

Bodies of knowledge (Bergen) - Presentasjon & samtale

Bodies of knowledge (Bergen) - Presentasjon & samtale

I forkant av åpningen av Bodies of knowledge (Bergen) inviterer BIT Teatergarasjen til presentasjon av prosjektet på Bergen Offentlige Bibliotek

  • Torsdag 24. mars
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, UROM
  • GRATIS
Arrangementer er gratis og åpent for alle - bare å møte opp!
Bodies of knowlegde (BOK) er et sted hvor folk kan lære av hverandre. I et nomadisk klasserom - en midlertidig paviljong i Bergen sentrum - inviterer vi over en lengre periode til å lære ting vi vanligvis ikke lærer, fortalt med stemmer vi ikke så ofte hører, fra forskjellige deler av samfunnet og verden. Bodies of knowledge er et prosjekt initiert av den belgiske koreografen Sarah Vanhee, som tar form i Bergen som første stopp på en lengre internasjonal turné.
 
I forkant av åpningen av Bodies of knowledge (Bergen) inviterer BIT Teatergarasjen til presentasjon av prosjektet på Bergen Offentlige Bibliotek. Sammen skal vi dykke ned i spørsmål som;
- hva ønsker du å lære eller avlære?
- hvem ønsker du å lytte til?
- hvilken kunnskap ønsker du å dele?
 
Vi ønsker velkommen til en åpen BOK-seanse hvor vi også ser nærmere på kunstaktivisme ved å møtes i grenselandet mellom sosial og kunstnerisk praksis.
 
Bodies of knowledge (Bergen) skjer mellom april og juni, endelige program, tidspunkt og sted annonseres.
Bodies of knowledge (Bergen) presenteres i rammen av det europeiske nettverket Create to Connect → Create to Impact, et prosjekt som er delfinansiert av Kreativt Europa-programmet til EU.
Arrangementet er støttet av Fritt Ord.
----------
The event is free and open to all - just to show up!
Bodies of knowledge (BOK) is a place where people can learn from each other. In a nomadic classroom - a temporary pavilion in the centre of Bergen - we invite over a period of time to learn things one usually does not learn, told by voices that are not always heard, from different parts of society and the world. Bodies of knowledge is a project initiated by the Belgian choreographer Sarah Vanhee and Bergen is the first stop on an extensive international tour.

Ahead of the opening of Bodies of knowledge (Bergen), BIT Teatergarasjen invite you to a presentation of the project at Bergen Public Library. Together we’ll dive into questions such as:
- what do you wish to learn or to unlearn?
- who would you like to listen to?
- what knowledge would you like to share?

We welcome you to an open BOK session where we’ll also take a closer look at art activism by meeting in the borderland between social and artistic practice.
Bodies of knowledge (Bergen) happens between April and June, final program, time and place will be announced.
Bodies of knowledge (Bergen) is presented in the frame of the European network Create to Connect → Connect to Impact, a project co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.
The event is supported by Fritt Ord.