av Charlotte Myrbråten sist endret 2022-10-31T11:52:40+01:00
Foredrag med Hans-Jacob Roald.
Torsdag 8. desember 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

95139006

I sitt tredje og siste jubileumsforedrag om Bergen byplans historie tar dosent emeritus Hans-Jacob Roald for seg nyere tid, samtiden og skuer inn i fremtiden. Med nyere tid fokuserer han i hovedsak på boligsaken at alle skal ha rett til en god bolig i et godt miljø til en overkommelig pris. Konkret viser han til bygging av drabantbyer som Landås og Fyllingsdalen, samt byfornyelsen på 1980 og 1990 tallet. Sistnevnte er en suksesshistorie som har gitt Bergen flere priser. Han berører også kjente bergenskonflikter som bygging av et nytt hovedveisystem.

Det er et tankekors at introduksjonen av bærekraftig utvikling i tid faller sammen med det nyliberale skifte. Staten demonterte virkemidler, samtidig med at den proklamerte å være foregangsland innen bærekraft. Dette fikk konsekvenser for fornyelse av områder med levekårsutfordringer, som på Damsgård. Private tiltakshavere har fått en langt viktigere rolle som initiativtagere og by-byggere enn tidligere. Området Mindemyren er et godt eksempel på spenning mellom offentlige, ofte sprikende visjoner og privat realisme.

Planlegging og bygging av bybanen er, ifølge Roald og til tross masse bergensstøy, den ene store suksesshistorien i Bergen i nyere tid.

Roald vil avslutte med å reflektere over bærekraftig utvikling, over fenomenet grønnvasking, at noen vil redde verden ved stadig å bygge tettere og høyere. Kanskje ligger en løsning et helt annet sted, for eksempel i naturen og økologien?

Arrangementet på Facebook. 

Bergen Offentlige  Bibliotek

Bygging av velferdsstaten, det nyliberale skiftet og bærekraftig byutvikling

Bygging av velferdsstaten, det nyliberale skiftet og bærekraftig byutvikling

Foredrag med Hans-Jacob Roald.

  • Torsdag 8. desember
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS

I sitt tredje og siste jubileumsforedrag om Bergen byplans historie tar dosent emeritus Hans-Jacob Roald for seg nyere tid, samtiden og skuer inn i fremtiden. Med nyere tid fokuserer han i hovedsak på boligsaken at alle skal ha rett til en god bolig i et godt miljø til en overkommelig pris. Konkret viser han til bygging av drabantbyer som Landås og Fyllingsdalen, samt byfornyelsen på 1980 og 1990 tallet. Sistnevnte er en suksesshistorie som har gitt Bergen flere priser. Han berører også kjente bergenskonflikter som bygging av et nytt hovedveisystem.

Det er et tankekors at introduksjonen av bærekraftig utvikling i tid faller sammen med det nyliberale skifte. Staten demonterte virkemidler, samtidig med at den proklamerte å være foregangsland innen bærekraft. Dette fikk konsekvenser for fornyelse av områder med levekårsutfordringer, som på Damsgård. Private tiltakshavere har fått en langt viktigere rolle som initiativtagere og by-byggere enn tidligere. Området Mindemyren er et godt eksempel på spenning mellom offentlige, ofte sprikende visjoner og privat realisme.

Planlegging og bygging av bybanen er, ifølge Roald og til tross masse bergensstøy, den ene store suksesshistorien i Bergen i nyere tid.

Roald vil avslutte med å reflektere over bærekraftig utvikling, over fenomenet grønnvasking, at noen vil redde verden ved stadig å bygge tettere og høyere. Kanskje ligger en løsning et helt annet sted, for eksempel i naturen og økologien?

Arrangementet på Facebook.