Hopp til hovedinnhold
av Nettredaktør sist endret 2024-02-19T13:55:53+02:00
Norsk Bibliotekforening Vestland, Bibliotekarforbundet Vestland, Bibliotekutvikling Vestland og Bergen Offentlige Bibliotek inviterer igjen til Det Bergenske Bibliotekseminar 15. mars 2024.
Fredag 15. mars 09:30
Hovedbiblioteket, Storsalen 1. etg

Arrangementet på Facebook

Tema: Berekraft i bibliotek.

Kl 09.30 Registrering
Kl. 10.00 Velkomen ved NBF Vestland, Bergen offentlige bibliotek og Vestland fylkeskommune.
Kl. 10.15 Presentasjon av berekraftsutvalet til NBF - Berit Skillingaas Nygård
 
Kl. 10.30: Presentasjon av Årets bibliotek 2023: Biblis, Øystese - Tonje Noréa Gauden
BIBLIS vart i mars kåra til Årets bibliotek 2022 av NBF Vestland. Grunngjevinga framhevar at BIBLIS på kort tid vart eit pulserande hjarta på skulen, ved hjelp av m.a. elevmedverknad, samarbeid, kreativ gjenbruk og ny innreiing. Den nye lesekroken med utstillingshyller på utsida er laga av gjenbruksmateriale av Pieter van Tulder i Fjordmoods.
 
Kl. 10.50 Bærekraftslabben ved Bergen off. bibliotek - Ingrid Stensnes
Biblioteket har som folkeopplyser og kunnskapsformidler mulighet til å være en essensiell endringsagent i tilknytning til FNs bærekraftsmål. Bibliotekenes bidrag til samfunnet med å nå målene er særlig tydelig på områder som handler om livslang læring, tilgang til informasjon og kunnskap, og sosial inkludering. Gjennom samarbeid og kunnskap- og ferdighetsformidling skape prosjektet endringer i folks valg og vaner, og synligjøre biblioteket som et bærekraftig valg for fremtiden.
 
Kl. 11.10 Berekraftig samarbeid med Naturvernforbundet - Lena Teigland
Bli kjent med Naturvernforbundet Hordaland og dei gode samarbeida deira med folkebibliotek i Vestland fylke.
 
Kl. 11.30 LUNSJ
 
Kl. 12.15 «Drømmen om et bæredygtigt bibliotek - oplæg til debat og (selv)refleksion”. Mia Høj Mathiasson
Presentasjon av forskingsprosjektet: UPSCALE: Upscaling sustainable collaborative consumption using public libraries.
 
Kl. 13.15 PAUSE
 
Kl. 13.30 DB2030 netværket og Herning Bibliotekerne, Pia Damsgaard
Nettverket DB2030 er bibliotekenes innsats for FN's berekraftsmål (verdensmål) i Danmark. Nettverket vart starta på initiativ av Danmarks Biblioteksforening.
 
Kl. 13.45 Workshop om Væredygtighed og verdensmål v/ Pia Damsgaard
 
Kl. 14.30 PAUSE
 
Kl. 14.45 Forts. workshop: Væredygtighed og verdensmål v/Pia Damsgaard
Kl. 15.30 Avslutting/oppsummering
 
 
Presentasjon av bidragsytarane:
Berit Skillingsaas Nygård, tidlegare biblioteksjef for Trondheim folkebibliotek, no leiar for berekraftsutvalet i NBF
Tonje Noréa Gauden er lærar og skulebibliotekar i BIBLIS på Øystese skule, og studerer skrivekunst og formidling ved Norsk Barnebokinstitutt i Oslo. Tonje brenn for levande skulebibliotek for alle!
 
Ingrid Stensnes, kreativ og digital læringskoordinator og prosjektleiar ved berekraftsslabben i Bergen off. bibliotek
Lena Teigland er prosjektleiar i Naturvernforbundet i Hordaland med erfaring frå samarbeidsprosjekt med folkebibliotek
Mia Høj Mathiasson er adjunkt ved Syddansk Universitet. Ho forskar mellom anna på offentlege biblioteks sosiale og samfunnsmessige rolle, særleg i forhold til beredyktigheit og sosial inkludering
 
Pia Damsgaard er programleiar for FN's verdsmål i danske bibliotek, i tillegg til jobb som kulturformidlar på Herning Bibliotekene
 
Etter seminaret vert det årsmøte for NBF Vestland. Meir informasjon om dette kjem seinare.
 
Prisar:
Early bird før 18. februar:
300,- for medlem i NBF /BF
450, for ikkje-medlem
 
Etter 19. februar:
500,- for medlem i NBF /BF
700,- for ikkje-medlem
 
Påmeldingsfrist 25. februar 2024. Bindande påmelding!
 
Hjarteleg velkomen og vel møtt til Det Bergenske Bibliotekseminar!

 

Bergen Offentlige  Bibliotek

Det Bergenske Bibliotekseminar

Det Bergenske Bibliotekseminar

Norsk Bibliotekforening Vestland, Bibliotekarforbundet Vestland, Bibliotekutvikling Vestland og Bergen Offentlige Bibliotek inviterer igjen til Det Bergenske Bibliotekseminar 15. mars 2024.

  • Fredag 15. mars
  • 09:30 - 15:20
  • Hovedbiblioteket, Storsalen 1. etg
  • GRATIS

Arrangementet på Facebook

Tema: Berekraft i bibliotek.

Kl 09.30 Registrering
Kl. 10.00 Velkomen ved NBF Vestland, Bergen offentlige bibliotek og Vestland fylkeskommune.
Kl. 10.15 Presentasjon av berekraftsutvalet til NBF - Berit Skillingaas Nygård
 
Kl. 10.30: Presentasjon av Årets bibliotek 2023: Biblis, Øystese - Tonje Noréa Gauden
BIBLIS vart i mars kåra til Årets bibliotek 2022 av NBF Vestland. Grunngjevinga framhevar at BIBLIS på kort tid vart eit pulserande hjarta på skulen, ved hjelp av m.a. elevmedverknad, samarbeid, kreativ gjenbruk og ny innreiing. Den nye lesekroken med utstillingshyller på utsida er laga av gjenbruksmateriale av Pieter van Tulder i Fjordmoods.
 
Kl. 10.50 Bærekraftslabben ved Bergen off. bibliotek - Ingrid Stensnes
Biblioteket har som folkeopplyser og kunnskapsformidler mulighet til å være en essensiell endringsagent i tilknytning til FNs bærekraftsmål. Bibliotekenes bidrag til samfunnet med å nå målene er særlig tydelig på områder som handler om livslang læring, tilgang til informasjon og kunnskap, og sosial inkludering. Gjennom samarbeid og kunnskap- og ferdighetsformidling skape prosjektet endringer i folks valg og vaner, og synligjøre biblioteket som et bærekraftig valg for fremtiden.
 
Kl. 11.10 Berekraftig samarbeid med Naturvernforbundet - Lena Teigland
Bli kjent med Naturvernforbundet Hordaland og dei gode samarbeida deira med folkebibliotek i Vestland fylke.
 
Kl. 11.30 LUNSJ
 
Kl. 12.15 «Drømmen om et bæredygtigt bibliotek - oplæg til debat og (selv)refleksion”. Mia Høj Mathiasson
Presentasjon av forskingsprosjektet: UPSCALE: Upscaling sustainable collaborative consumption using public libraries.
 
Kl. 13.15 PAUSE
 
Kl. 13.30 DB2030 netværket og Herning Bibliotekerne, Pia Damsgaard
Nettverket DB2030 er bibliotekenes innsats for FN's berekraftsmål (verdensmål) i Danmark. Nettverket vart starta på initiativ av Danmarks Biblioteksforening.
 
Kl. 13.45 Workshop om Væredygtighed og verdensmål v/ Pia Damsgaard
 
Kl. 14.30 PAUSE
 
Kl. 14.45 Forts. workshop: Væredygtighed og verdensmål v/Pia Damsgaard
Kl. 15.30 Avslutting/oppsummering
 
 
Presentasjon av bidragsytarane:
Berit Skillingsaas Nygård, tidlegare biblioteksjef for Trondheim folkebibliotek, no leiar for berekraftsutvalet i NBF
Tonje Noréa Gauden er lærar og skulebibliotekar i BIBLIS på Øystese skule, og studerer skrivekunst og formidling ved Norsk Barnebokinstitutt i Oslo. Tonje brenn for levande skulebibliotek for alle!
 
Ingrid Stensnes, kreativ og digital læringskoordinator og prosjektleiar ved berekraftsslabben i Bergen off. bibliotek
Lena Teigland er prosjektleiar i Naturvernforbundet i Hordaland med erfaring frå samarbeidsprosjekt med folkebibliotek
Mia Høj Mathiasson er adjunkt ved Syddansk Universitet. Ho forskar mellom anna på offentlege biblioteks sosiale og samfunnsmessige rolle, særleg i forhold til beredyktigheit og sosial inkludering
 
Pia Damsgaard er programleiar for FN's verdsmål i danske bibliotek, i tillegg til jobb som kulturformidlar på Herning Bibliotekene
 
Etter seminaret vert det årsmøte for NBF Vestland. Meir informasjon om dette kjem seinare.
 
Prisar:
Early bird før 18. februar:
300,- for medlem i NBF /BF
450, for ikkje-medlem
 
Etter 19. februar:
500,- for medlem i NBF /BF
700,- for ikkje-medlem
 
Påmeldingsfrist 25. februar 2024. Bindande påmelding!
 
Hjarteleg velkomen og vel møtt til Det Bergenske Bibliotekseminar!